Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2018-04-25 09:14 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap
Vi ska arbeta med källkritik. Under arbetets gång kommer vi bl.a. att arbeta med dessa frågor: Vad vet du om källkritik? Vad är källkritik? Är allt du läser i tidningen, på internet, på sociala medier och i skolböcker sant? Vad är okej att skriva på nätet? Är det lika för killar och tjejer på nätet?

Innehåll

Vi ska lära om:

 • Vad källkritik är.
 • Begrepp.
 • Hur man söker information från olika källor.
 • Hur man granskar en källa samt avgör om den är trovärdig.
 • Att källor kan ha olika avsändare och avgöra deras trovärdighet.
 • Vad som är "okej" att skriva på nätet.

 

Bedömning - vad och hur?

 • Du visar att du kan värdera en källas användbarhet genom att argumentera varför den är trovärdig i klassrums diskussioner men även skriftligt.
 • Du visar att du kan söka information från olika källor och använder dessa när du skriver en faktatext.
 • Genom diskussioner i klassrummet och skriftligt visar du att du kan resonera kring en källas trovärdighet.

 

Undervisning och arbetsformer 

Vi kommer att:

 • modellera tillsammans i klassrummet
 • söka efter information om ett specifikt ämne från olika källor och granska dess trovärdighet.
 • jämföra olika källor
 • diskutera i klassrummet
 • se lärande filmer
 • använda arbetsblad

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  C 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: