Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"The great war" och den ryska revolutionen

Skapad 2018-04-25 09:27 i Östergårdsskolan Halmstad
Mall till LPP med stödfrågor enligt Diskussionsunderlag Lgr 11
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska Geografi Historia
År 1815 hade ledarna för Europas stormakter bestämt var gränserna mellan länderna skulle gå. Tyskarna bodde i många små stater, men 1871 gick de små staterna ihop och bildade landet Tyskland. Maktbalansen i Europa hade rubbats och läget förändrades radikalt. Länder började samarbeta i två olika allianser och till slut mynnade det ut i ett storkrig år 1914. Första världskriget hade inletts.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

 • Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Innehåll

Följande kommer vi att gå igenom

 • Presentation av lärområdet.
 • Allianser och krigsplanering
 • Gnistan som tände en världsbrand
 • Krig på alla fronter
 • Slutet på kriget
 • Ett förändrat Europa
 • Den ryska revolutionen
 • Filmer.
 • YouTube klipp.

Bedömning

Efter lärområdets avslut ska eleverna ha utvecklat sin förmåga att:

 • Förstå bakgrunden, händelseförlopp och konsekvenser av första världskriget och den ryska revolutionen.

Konkretisering av mål

En strukturerad undervisning som bygger på nyfikenhet och lust att lära.

Täta återkopplingar och begreppsgenomgångar.

Nära stöd och stöttning både individuellt och i mindre grupp.

Arbetssätt

Eleverna kommer att få utveckla sin förmåga att reflektera över att planera och ta ansvar för sina studier.
Vi kommer framför allt att lägga grunden för ett tillåtande klassrumsklimat där alla uppmuntras till att komma till tals.
Vi letar och lyfter fram nya begrepp som kommer upp.
Vi kommer att använda oss av läroboken, titta på diverse YouTube-klipp och filmer som handlar om 1:a världskriget och ryska revolutionen samt även söka information och fakta från nätet.

 

Tid: Vecka 17-23

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9

Matriser

Hi Sv Ge SvA
Första världskriget

Hur och på vad bedömningen kommer att grundas

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Enkel
Väl utvecklad
Mycket välutvecklad
Analysförmåga
Du kommer få visa att du kan förklara hur händelser hör ihop, orsaker och konsekvenser till olika historiska händelser (första världskriget) samt att du kan se på dessa händelser på olika sätt (jämföra olika perspektiv) och förstå varför samma händelse kan uppfattas olika.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonemang orsak konsekvens Förståelse av att leva under första världskriget
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Begreppsförmåga
Du ska visa att du kan använda historiska begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder och hur begrepp och ord hör ihop
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: