👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMARBETSÖVNING

Skapad 2018-04-25 10:10 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola F
Eleverna ska tillsammans i grupp samarbete och kommunicera för att kunna genomföra aktiviteten. I gruppen ska dem göra olika moment tillsammans.

Innehåll

NULÄGE - ​grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem

Nu läget känner vi att gruppen behöver träna på samarbete i grupp. Även kunna använda demokratiska former när dem bestämmer och besalutar något. Eleverna får möjlighet att träna på egenskaper och förmågor som vi känner att dem behöver. Eleverna ska tillsammans lösa olika uppdrag där dem ska träna på att uppskatta längd och vikt.  

 

 

Vilka förmågor ska utvecklas?

Samarbeta

Kommunicera

Turtagning

Lyssna

Diskutera

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?
 
 
VAD:

Samarbetsövning i grupp på ca 4-5 elever

 

HUR: VI kommer att vara utomhus och genomföra aktiviteten. Aktiviteten kommer att vara i pappersform där eleverna ska lösa olika uppdrag på skolgården.

Lärandemiljö:  - Lokalitet, material, teknik - Metod, förhållningssätt...

 

NÄR: Aktiviteten kommer att ske på fredag vecka 17

 

VEM:  Alla pedagoger ansvarar för aktiviteten (ansvarig)

 

UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur? När? Ansvar? 
 

 

UTVÄRDERING Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge

 

Vi kommer att utvärdera aktiviteten med eleverna på fritidsråd och vi pedagoger utvärderar det på planeringstid.

 

 

 

Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… ​(Hur visar eleverna att…)

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -