Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Una persona famosa

Skapad 2018-04-25 10:11 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du ska i denna uppgiften berätta om en valfri känd person. Du ska skriva en text om personen och sedan berätta om den muntligt.

Innehåll

Vi arbetar med en text som handlar om kända personer. Där kommer vi att gå igenom användbara ord och uttryck i ämnet för att du sedan ska kunna skriva en egen text om en idrottsperson. Du ska även vara beredd att berätta om personen i liten grupp.

Vi kommer tillsammans överens om vilken fakta som ska vara med och vi går igenom vilka uttryck vi kan använda och hur de används.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Una persona famosa - skriftligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en spansktalande. Ibland använder du inte spanska.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en spansktalande förstår helheten utan större problem. Du använder bara spanska.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en spansktalande förstår helheten och vissa detaljer utan större problem. Du använder spanska.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på spanska. Du använder spanska med idiomatiska uttryck och ord och fraser som gör att du uttrycker dig som en spansktalande.
Bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med visst sammanhang.
Du uttrycker dig med ett sammanhang och fördjupar innehållet något genom att t.ex. ta med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
Använda ord och uttryck.
Du väljer enkla ord utan variation.
Du väljer enkla ord med viss variation.
Du varierar ordvalet. Du använder ett fåtal sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd. Du använder uttryck och binder samman meningar med en variation av sammanbindande ord.
Använda grammatik
Du gör grammatiska fel som förstör förståelsen
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
Meningsbyggnad
Du gör korta meningar, som inte alltid är korrekta.
Du gör korta men oftast korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Du binder samman satser.
Du varierar menings-byggnaden.

M2
Una persona famosa - muntligt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Du använder dig av enstaka ord. Du har endast fått med lite av det innehåll du skulle ha med.
Du använder dig av kompletta fraser och meningar och du har med allt det innehåll som skulle vara med.
Du kan berätta om en känd person med kompletta fraser och meningar. Du är tydlig och talar till viss del sammanhängande.
Du kan berätta om dig själv och en vän, utan svårigheter. Du är tydlig och talar till stor del sammanhängande.
Uttal
Det är svårt att förstå eftersom du är otydlig i ditt uttal. Du behöver fortsätta träna på uttal och språkmelodi.
Du uttalar oftast orden korrekt. Du behöver repetera uttalsregler och träna på språkmelodin.
Du kan uttala orden på ett korrekt sätt och din språkmelodi börjar närma sig spanskans.
Du kan uttala orden korrekt och talar med flyt och sammanhang.
Grammatik
De ord, fraser och grammatik vi har arbetat med behöver du repetera och träna på att få in i rätt sammanhang.
Du kan ord, fraser och grammatik, som vi har gått igenom inför uppgiften tillräckligt bra och får oftast in dem i rätt sammanhang.
Du kan många av de ord, fraser och grammatik, som vi har gått igenom inför uppgiften och använder dem i rätt sammanhang och med en röd tråd.
Du kan ord, fraser och grammatik som vi arbetat med inför uppgiften och använder detta på rätt sätt i din presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: