Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grekisk mytologi år 7

Skapad 2018-04-25 10:13 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska

Nu ska du få göra ett stort kliv på ungefär 2 700 år tillbaka i tiden, till antikens Grekland, då den mäktige guden Zeus härskade.

Litteraturen från Antikens Grekland är en skatt som har betytt mycket för utvecklingen av vår västerländska litteratur. Den grekiska mytologin har satt sina spår överallt, från litteratur, film och musik till historia, filosofi och religion.

Innehåll

Syfte

Syftet är att du ska få kännedom om

 • några av Homeros verk och få vetskap om hur berättelser från den tiden har påverkat dagens litteratur och litteratur från andra tider. 
 • hur ord och talesätt från den tiden användes då och hur de används i dag.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna till föredrag om grekisk mytologi 
 • se filmklipp
 • läsa faktatexter och myter
 • lära dig fakta och besvara frågor
 • lära dig om några ord och talesätts betydelse och ursprung
 • se filmen O' Brother, Where Art Thou och jämföra den med Homeros berättelse om Odysseus.
 • diskutera hur den grekiska mytologin har påverkat dagens litteratur och litteratur från andra tider.

Bedömning

Det blir ett skriftligt prov. På provet ska du kunna

 1. besvara dessa frågor; Vad är en myt? När uppstod den grekiska diktningen? Hur berättades dessa guda- och kungaberättelser? 
 2. berätta om Homeros och hans verk Iliaden och Odysséen.
 3. berätta om de gudar och platser som nämns i häftet. Du ska veta vilka de var och vad de hade för uppgift.
 4. förklara de ord och talesätt som du har arbetat med i häftet (ordens ursprung). Vilka personer eller händelser går orden tillbaka på? Vad betyder orden i dag?
 5. resonera kring hur dessa myter påverkat dagens litteratur och  litteratur i andra tider.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Bedömning: Grekisk mytologi

JAG...

BESVARAR
frågorna: Vad är en myt? När uppstod den grekiska diktningen? Hur berättades dessa guda- och kungaberättelser?
kortfattat och eventuellt med något felaktigt svar
utvecklat och i stort sett korrekt
mer utvecklat eventuellt med ett mindre betydelsefullt felaktigt svar
BERÄTTAR
... om Homeros och hans verk Iliaden och Odysséen.
kortfattat med någon detalj Ganska precist
mer utförligt och med flera detaljer Mer precist
mycket utförligt och detaljerat Mycket precist
BERÄTTAR
... om de gudar, händelser och platser som bl. a. nämns i häftet eller som vi sett i filmerna och samtalat om under lektionerna.
kortfattat med någon detalj Ganska precist
mer utförligt och med flera detaljer Mer precist
mycket utförligt och detaljerat Mycket precist
FÖRKLARAR
de ord och talesätt som nämns i häftet. Vilka personer och/eller händelser går orden tillbaka på? Vad betyder de i dag?
kortfattat med någon detalj Ganska precist
mer utförligt och med flera detaljer Mer precist
mycket utförligt och detaljerat Mycket precist
RESONERAR
kring vilka spår av den grekiska mytologin hittar vi i dagens litteratur och samhälle. Inom vilka områden hittar vi dem?
genom att ge något exempel på spår och område
genom att ge ett par exempel på spår och områden
genom att ge flera exempel på spår och områden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: