Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i matematik åk 6 2018

Skapad 2018-04-25 10:15 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
Under läsåret 2017/18 genomförs nationella prov i matematik för alla elever i åk 6 i svensk grundskola. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

Innehåll

Information om proven

Provet består av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. 

Det muntliga provet genomfördes v. 45-50 2017 i grupper om tre.

Delprov B och C genomfördes 10 april 2018. 

Delprov D och E genomfördes 12 april 2018.

 

Resultatprofil över de nationella proven i matematik i årskurs 6.

Nedan visas poängresultat för de olika delproven och om eleven har nått kravnivån eller ej nått kravnivån. Man kan också se elevens poäng fördelade på elevens förmågor i matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Nått eller ej nått kravnivån på respektive delprov

F
Ej Nått kravnivån 37 poäng
E
Minst 37 poäng
D
Minst 58 poäng Minst 13 poäng på lägst nivå C
C
Minst 78 poäng Minst 24 poäng på lägst C nivå
B
Minst 94 poäng Minst 8 poäng på A nivå
A
Minst 107 poäng Minst 13 poäng på nivå A
Nationella prov
Resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: