Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskriv dig själv på tre olika sätt

Skapad 2018-04-25 10:36 i St Mellby skola Alingsås
Beskriv dig själv i ord i tre olika tester, för en ny kompis, för en lärare samt för en äldre person i din släkt.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Beskriv dig själv med ord på tre olika sätt. Du ska beskriva dig för en kompis, för en lärare samt för en äldre person i din släkt.

Innehåll

Syfte:

Syftet med aktiviteten är att låta eleverna beskriva sig själva utifrån flera perspektiv och att tillsammans diskutera hur en skribent väljer ord för att skapa olika nyanser och föra fram ett innehåll.

 

Du kommer få skriva 3 beskrivningar av dig själv, en till en kompis, en till en lärare och en till en äldre person i din släkt. Vi kommer att avsluta med samtal där du kommer att få föreställa dig hur dina kompisar eller föräldrar skulle regera på beskrivningarna och varför. Vi kommer att lyfta fram likheter och olikheter i texterna beroende på vem texterna är riktade till. Vi samlar likheter/olikheter på tavlan och kategorisera dem språkligt. Vilken typ av ord används? Hur uttrycker orden värderingar eller normer?

Uppgifter

 • Beskrivning av mig själv x 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: