Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Ekologi

Skapad 2018-04-25 10:52 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Ett arbetsområde om samspelet i naturen.
Grundskola 7 Biologi
Under kommande veckor ska vi arbeta med ekologi som betyder läran om samspelet i naturen. I naturen hänger allt ihop och alla delar samverkar och är beroende av varandra. I det här arbetsområdet ska vi lära oss detta.

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

Förmågor

Under kommande avsnitt, Ekologi, kommer vi att träna på följande förmågor (från kursplanen i biologi, Lgr 11):

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Ovanstående förmågor kommer att tränas genom följande centrala innehåll (från kursplanen i biologi, Lgr 11):

Natur och samhälle

 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Undervisning

Så här gör vi

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Laboration
 • Studieuppgifter

Detta ska du redovisa

 • Muntlig redovisning med hjälp av bildspel: Mitt ekosystem (enskild uppgift som redovisas i mindre grupp) alternativt inlämning av studieuppgifter
 • Inlämning av laborationsrapport (enskild uppgift)

Begrepp som du ska kunna efter avslutad kurs

 • Biologisk mångfald
 • Kolets kretslopp
 • Ekosystem
 • Ekologi
 • Näringsväv
 • Näringskedja
 • Anrikning av gifter

Dokument, uppgifter och tips på länkar

Laborationshandledning - så här skriver man en laborationsrapport
Mitt ekosystem

Laboration: Vad består organiska ämnen av?
Studieuppgifter

Bedömning

Bedömning sker utifrån den matris uppställd för Gustav Adolfsskolan.

Uppgifter

 • Ekologi

 • Ekologiuppgift

 • Ekologiuppgift

 • Läxförhör Ekologibegrepp

Matriser

Bi
Biologi: Ekologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet. Eleven kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Genomföra undersökningar, formulera frågeställningar samt planera
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda ämnesspecifika kunskaper
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Använda ämnesspecifika kunskaper
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: