Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaklig måltid! HKK åk 8 VT-18

Skapad 2018-04-25 11:07 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du ska i det här arbetsområdet planera, beställa varor, prisberäkna och tillaga en egen vald måltid utifrån en given summa. Du ska därefter värdera måltiden och ge omdöme om arbetsprocess och resultat samt resonera om ekonomi, hälsa och miljö.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Nu ska du visa vad du kan: Du ska laga en god och näringsrik måltid! Du ska alltså planera, prisberäkna, beställa varor, tillaga och utvärdera egen måltid.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

 

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på i arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Praktisk och teoretisk matlagningsuppgift

Uppgiften består av en praktisk och en teoretisk del. I den praktiska delen visar du att du kan tillaga och hantera redskap samt olika metoder. I den teoretiska delen visar du att du kan bedöma arbetsprocessen samt resonera kring hälsa, ekonomi och miljö. Nu får du använda dig av allt det du lärt dig under läsåret.

Lärarledd genomgång av arbetsområdet.

Instruktionsblad: Vad du ska göra. Planera och tillaga egen måltid.

Beställningslista och prisuträkning:Vilka livsmedel behöver du och vad kostar de? Du gör uträkningen av priset i prisberäkningsprogrammet - matkoll.se.

Utvärderingsblad: Värdera måltiden och ge omdöme om arbetsprocess och resultat.

Du planerar och arbetar i hop med en kamrat.

Lektion 1:

Introduktion av arbetsområdet.

Planering och prisberäkning av måltid utifrån den givna summan 60 kr. Planera måltidsmiljön (dukning). Beställa varor samt fundera över i vilken ordning de olika momenten i måltiden ska ske.

Lektion 2:

Tillagning av planerad måltid.

Dukning.

Efterarbete (hygien och rengöring).

Lektion 3:

Arbeta med utvärdering av den egna måltiden.

 

 

Visa vad du lärt dig

Du ska efter planering tillaga en måltid.

Därefter ska du utvärdera ditt arbete genom att värdera måltiden utifrån aspekterna hälsa, ekonomi och miljö samt motivera valda tillvägagångssätt och ge omdöme om arbetsprocess och resultat.

Tidsram

Start v 19 - totalt 3 lektionstillfällen.

Bedömning

Se bedömning i kunskapskraven för Hem -och konsumentkunskap.

 

 

Avsnitt 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: