👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam & genus

Skapad 2018-04-25 11:20 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Vi studerar reklam och diskuterar ur ett genusperspektiv.

Innehåll

Hur framställs män och kvinnor i reklam? Vilka skillnader finns det?

Hur ser det ut med stereotyper i reklam? Kan det finnas för- och nackdelar med att använda stereotyper i reklam?

På vilket vis kan läsarna/tittarna påverkas av hur män och kvinnor framställs i reklam?

Hur påverkas synen på vad som är manligt och kvinnligt genom reklam?

 

Matriser

Sv SvA
Reklam & genus

Innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonemang
Resonemang kring män och kvinnor i reklam saknas eller bör byggas ut.
Eleven resonerar på ett enkelt sätt om män och kvinnor i reklam.
Eleven resonerar på ett utvecklat sätt om män och kvinnor i reklam.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om män och kvinnor i reklam.
Exempel/koppling
Texten saknar exempel och/eller kopplingar.
Eleven ger ett exempel från sin egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Bidraget innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Elevens exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanhang & begriplighet
Texten är osammanhängande och behöver bearbetas för att bli tillräckligt begriplig.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande.
Texten är sammanhängande och välbalanserad.
Styckeindelning
Styckeinledning saknas.
Styckeindelningen är enkel eller försök till styckeindelning finns.
Styckeindelningen är tydligt urskiljbar.
Styckeindelningen är konsekvent och balanserat genomförd.
Textbindning
Hur texten ihop? Användning av bindeord. Knyts styckena ihop med varandra?
Textbindningen är tunn.
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Inledning
Inledning saknas.
Försök till inledning finns eller en mycket enkel sådan.
Inledningen är tydlig.
Inledningen är effektiv. Den sätter exempelvis in ämnet i ett större sammanhang eller inleder med frågeställningar.
Avslutning
Avslutning saknas.
Försök till avslutning finns med den kan utvecklas för att bli tydligare.
Avslutningen är tydlig.
Avslutningen är effektiv. Den knyter exempelvis ihop inledning och avslutning, innehåller en uppmaning till läsaren.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordval
Ordvalet är mycket tunt.
Ordvalet är enkelt
Ordvalet är varierat och passar texttypen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar texttypen väl. Stilen är konsekvent.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är svag och stör läsningen i flyt och/eller förståelse.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skiljetecken
Användandet av skiljetecken är svag och stör läsningen i flyt och/eller förståelse.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken.
Stavning
Stavningen är svag och stör läsningen i flyt och/eller förståelse.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för stavning.