Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk.9 - teknikhistoria, tekniska system

Skapad 2018-04-25 11:43 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Teknik
Inom arbetsområdet kommer ni få undersöka hur tekniken förändrats genom historien. Hur har tekniken utvecklats och varför. Vilka var drivkrafterna till utvecklingen? Vi tar även en titt in i framtiden. Tekniska system har byggts upp för att många människor i samhället behöver tillgång till varor och tjänster. Hur är systemen uppbyggda? Finns det faror med systemen och är de sårbara?

Innehåll

Under våren kommer vi i teknikämnet arbeta med två huvudområden; teknikhistoria och tekniska system.

Teknikhistoria

Inom området teknikhistoria ska ni undersöka hur tekniken har utvecklats genom historien. Vilka var drivkrafterna för utvecklingen och hur påverkades människor, samhällen och miljön av de teknikval vi gjorde under tiden.

Området kommer behandlas genom föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilt arbete. I slutet av arbetsområdet ska ett enskilt arbete som behandlar ett område inom teknikhistorian lämnas in. Arbetet ska visa på vilka drivkrafter som låg bakom den tekniska utvecklingen och hur människor, samhällen och miljön påverkades av utvecklingen.

Vi kommer även lära oss om webbaserad publicering genom att skapa en egen wiki-sida.

Tekniska system

Inom området tekniska system undersöker vi hur tekniska system är uppbyggda och samverkar. Vi lär oss identifiera vad som flödar i olika system och hur flödet förändras i systemet.

Begrepp inom arbetsområdet tekniska system:

 • flöde
 • inflöde
 • utflöde
 • primärt flöde
 • sekundärt flöde
 • komponent
 • transformera
 • transportera
 • lagra
 • styra och reglera
 • återkoppling
 • sårbarhet

Vi kommer lära oss om tekniska system genom föreläsningar och uppgifter där vi använder begrepp och modellerar olika tekniska system.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik åk.9 - teknikhistoria, tekniska system

E
C
A
Begreppsförmåga
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Teknikens förändring över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser för människa, samhälle och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: