👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7 Rörelse och kraft

Skapad 2018-04-25 11:45 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Fysik
Allting rör sig i förhållande till varandra. Hur det går till har vi människor funderat på och undersökt i alla tider. För drygt 300 år sedan förklarade Isaac Newton att det behövs en kraft för att skapa eller bromsa en rörelse och dessa samband använder vi oss av än idag för att förklara rörelse.

Innehåll

 Vi använder läroboken Fysik Spektrum kap 6 Rörelse och kraft sid 166-189.

Efter det här arbetsområdet ska du kunna redogöra för:

Rörelse

 • Likformig och olikformig rörelse
 • Sambandet mellan sträcka, tid och medelhastighet

Krafter skapar rörelser

 • Det fysikaliska begreppet kraft
 • Jordens dragningskraft, gravitationskraften
 • Hur man mäter krafter och vilken enhet som används
 • Sambandet mellan massa och tyngd
 • Kraft och motkraft
 • Friktion
 • Vad som menas med tyngdpunkt

Fritt fall och satellitbanor

 • Vad som menas med fritt fall
 • Hur föremål som kastas faller
 • Vad som gör att satelliter håller sig i sin bana

Tröghet och tvättmaskiner

 • Det fysikaliska begreppet tröghet och hur man kan förklarar vardagliga fenomen med detta
 • Centralrörelse och de krafter som förekommer vid en sådan rörelse

Viktiga begrepp:

likformig rörelse, accelererad rörelse, retarderad rörelse, medelhastighet, gravitationskraft, dynamometer, motkraft, friktion, tyngdpunkt, lodlinje, stödyta, luftmotstånd, vakuum, fritt fall, kaströrelse, satellit, tröghet, centralrörelse, centripetalkraft, centrifugalkraft, Newtons lagar

 

Veckoplanering:

v. 17 Rörelse

v. 18 Krafter skapar rörelse

v. 19 Krafter skapar rörelse (fort.)

v. 20 Krafter skapar rörelse (fort.)

v. 21 Fritt fall och satellitbanor, tröghet och tvättmaskiner

v. 22 Finalen

 

I stället för ett skrifligt prov ska eleverna lämna in en laborationsrapport.