Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd - Pärlväv, åk 4

Skapad 2018-04-25 11:56 i Vikaskolan Falun
Sy din egen designade slöjdpåse för att kunna förvara dina slöjdalster i.
Grundskola 4 Slöjd
Rita mönster, spänna varp, inslag av pärlor i finaste kulör. Bildar ditt mönster - jag visar hur du gör.

Innehåll

Syfte och Centralt innehåll årskurs 4-6

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Konkreta mål

Eleven ska kunna:

 • Följa skriftliga och muntliga instruktioner
 • Mäta sin handled med måttband och minska måttet med 2 cm 
 • Rita sitt mönster på rutat papper
 • Räkna ut hur många varptrådar som behövs till väven
 • Varpa trådarna i längder så de inte trasslar ihop sig
 • Knyta fast varptrådarna i bakre pinnen
 • Lägga i varptrådarna trådrakt i skårorna
 • Trä in varptrådarna i hålet och spänna varpen hårt samt sätta dit pluggen
 • Börja och avsluta vävningen
 • Väva med pärlor som inslag utifrån sitt mönster
 • Använda tidigare inlärda kunskaper
 • Använda sig av slöjdspecifika begrepp utifrån slöjduppgiften t.ex. arbetsbeskrivning, måttband, omkrets,varp, inslag, grundpärla, mönsterpärla, räta/avigsida, spegelvänt, trådrak, pärlknut
 • Dokumentera sitt arbete och kommentera arbetsprocessen i sin loggboken

Undervisning

 • Börja med att mäta omkretsen på din handled med ett måttband - räkna bort 2 cm t.ex. (15 cm-2 cm =13 cm)
 • Ta ett rutat A4 papper och dra en vågrätlinje från kant till kant. 
 • Gör korta markeringar på strecket var 4:e ruta (4 rutor = 1 cm i verkligheten)
 • Räkna minst 7 rutor lodrät (beroende på hur brett ditt mönster är) - Dra en vågrätlinje från kant till kant
 • Markera mitten (13 cm /2 cm = 6,5 cm)
 • Börja med att rita ditt mönster utifrån mitten och fortsätt sen ut mot sidorna (det ska vara en tom rutrad mellan varje bokstav). Ta gärna hjälp av ett korsstyngsmönster
 • Tom ruta = grundpärla, Fylld ruta = mönsterpärla
 • Ta jeanstråd till varpen (trådar som ska vara i vävstolen). Det ska vara lika många trådar som antalet pärlor på bredden plus 3 extra t.ex. (7 + 3 = 10 trådar)
 • Jeanstrådarna ska vara 30 cm längre än pärlvävstolen - mät
 • Knyt fast varptrådarna i bakre pinnen med en dubbelknut
 • Lägg 2 trådar trådrakt i första skåran därefter ska det vara 1 en tråd i varje skåra tills det är 2 trådar kvar som läggs i samma skåra
 • Ta en virknål och dra in alla varptrådar i ett av hålen och spänn trådarna hårt och sätt i pluggen
 • Ta en smal synål med litet, litet öga och trä i en jeanstråd/dubbel sytråd (1,5 m)
 • Börja väva med tråden 0,5 cm - 1 cm innan du börjar med pärlorna
 • Börja med grundpärlorna - trä på så många pärlor på tråden som du har ritat på ditt mönster på bredden (7 st)
 • Gå under varpen och tryck upp pärlorna (1 pärla i varje mellanrum) - Var noggrann
 • Stick nålen genom pärlorna på översidan varpen - sträck tråden ordentligt (se till att tråden inte trasslar sig)
 • Fortsätt likadant tills du vävt klart ditt mönster
 • Avsluta med att väva med tråd 0,5 cm - 1 cm

OBS!!! För att kunna fästa tråden behöver du ha minst 1 dm tråd kvar -

Gå igenom den näst sista pärlraden du gjorde och klipp av tråden.

Börja med ny tråd med att gå igenom den tredje sista pärlraden, näst sista och sista raden - tänk på att du ska börja med pärlorna från samma håll som förut

 

 • MONTERING
 • Ta försiktigt ur pluggen i vävstolen och fördela varptrådarna i 2 delar 
 • Gör en pärlknut så långt ner mot väven du kan på vardera tåt - Ta hjälp av en grov spetsig nål
 • Lossa knuten på pinnen och lyft försiktigt upp väven ur skårorna
 • Fördela även dessa varptrådar i 2 delar och gör pärlkunutar längst ner mot väven
 • Knyt sedan ihop dessa tåtar så de bildar en ögla 
 • KLART
 • Dokumentera ditt arbete och kommentera arbetsprocessen i Unikum

Redovisning

Sker muntligt samt en skriftligt utvärdering över det färdiga resultatet.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskraven i Slöjd

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Formge och framställa föremål
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt rned hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Redskap/verktyg och säkerhet
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Materialval, miljöaspekt och motivering
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Kreativitet och utveckling
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöidarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Reflektionsförmåga
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Estetisk förmåga
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: