👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppläsning 3B

Skapad 2018-04-25 14:02 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Nu är det dags för en period med gruppläsning av skönlitteratur. Tillsammans ska ni få en trevlig och avkopplande lässtund. "Att läsa är att lära".

Innehåll

Syfte

Bedömning - vad och hur?

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa med flyt
 • använda dig av olika lässtrategier (rubrik, bilder, nya ord)
 • förstå vad du läser.

Vi kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • lyssna när du i din grupp frågar om nya ord, förklarar ord och läser högt för varandra.
 • titta på dina skriftliga uppgifter för att se om du har förstått innehållet i boken.

Arbetssätt och arbetsformer

* Tillsammans med några andra elever i klassen kommer du gruppvis få läsa några skönlitterära böcker. Första boken väljer läraren, därefter väljer gruppen en bok ur bokväskan och turas om att läsa. Använd er av lässtrategier som att läsa rubriker, titta på bilder, fråga om nya ord och försöka förklara dem för varandra. Tänk på att läsa lagom fort och högt (inte ha för bråttom). Använd gärna olika röstlägen. 

* När ni har läst klart boken, gör ni tillsammans uppgifter till boken. Ni diskuterar tillsammans och sedan skriver var och en vad du/ni har kommit fram till i sin egen läslogg/skrivbok. Därefter väljer ni ny bok.

Dokumentation

Eleverna dokumenterar i sin läslogg/skrivbok.

Läraren dokumenterar under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3