Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser och en hållbar värld.

Skapad 2018-04-25 14:46 i Krusboda skola Tyresö
Vi ska läsa om jordens resurser och hur det kan bli mer jämlikt och hållbart över vår jord.
Grundskola 6 Geografi

Nu ska vi läsa om jordens resurser och vad vi människor använder resurserna till. Vi kommer även att läsa om hur det är fördelat på vår planet och hur vi kan påverka vår värld till en mer hållbar värld. Vår värld är inte jämlik varför?

Vi kommer även att diskutera och prata om klimatförändringar.

Innehåll

Syfte

Bedömning

Läraren vet att du kan när:.

 Du har studerat och läst på om jorden resurser och hur de används.

 Du upptäcker konsekvenserna av människans användning av jordens resurser.

 Du läser om hur människor använder  jordens resurser över hela världen.

 Du är med och diskuterar om hur vi kan få en mer jämlik och hållbar värld.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: