👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-Jord

Skapad 2018-04-25 14:58 i Domnarvets skola Borlänge
Vi kommer att jobba med NTA-lådan "jord" under hösten.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad finns i jord?

Vad händer när växter dör?

Hur fungerar en kompost?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vad jord består av.
 • hur man känner igen olika sorters jord.
 • jordens betydelse för de levande organismerna och för människan.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • genomföra experiment. 
 • observera vad som händer.
 • dokumentera våra resultat.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • utföra enkla experiment utifrån tydliga instruktioner.
 • använda olika begrepp som hör till arbetsområdet.
 • beskriva och ge ett exempel på ett enkelt samband i naturen.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • muntligt berätta om dina/era resultat av experimenten.
 • muntligt eller skriftligt berätta kännetecken på olika sorters jord.
 • muntlig eller skriftligt berätta om daggmaskens viktigaste uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3