👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningsnotiser- årskurs 4

Skapad 2018-04-25 15:21 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Eleverna ska arbeta med tidningsnotiser där målet är att skriva ett referat av en tidningsartikel. Vi kommer likaså gå igenom de journalistiska frågorna; Vem? Vad? Varför? Var? När? Hur? Eleverna avslutar arbetsområdet med att skapa en gemensam klasstidning med tidningsnotiser utifrån olika ämnen/områden.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?
(Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Veta vad en notis är och hur en notisen är utformad.
 • Kännedom kring de sex journalistiska frågorna.
 • Kunna sammanfatta en tidningsartikel i en kortare text, välja ut det viktigaste i artikeln.

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Se nedanstående kopplingar till läroplanen i Sv och Sva

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Kolla på olika exempel tillsammans- notiser.
 • Sammanfatta artiklar från bl.a. Aftonbladet och Sydsvenskan.
 • Kolla på klipp från UR.se/skola.
 • Grupparbete.

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Kunna samarbeta och bidra med idéer till gruppen.

 • Skriva en notis där man återberättar en längre tidningsartikel med egna ord.

 • Vara källkritisk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Tidningsnotiser- årskurs 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du har skrivit egna texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du har skrivit egna texter med relativt tydligt innehåll och i relativt väl fungerande struktur. Du utgår delvis från de journalistiska frågorna: Vad? Varför? Hur? Vem? Var? När?
Du har skrivit egna texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur. Du utgår från de journalistiska frågorna: Vad? Varför? Hur? Vem? Var? När?
Skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Samtal
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och för till viss del samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du för samtalet framåt genom att ställa frågor och motiverar dina åsikter.