👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-04-25 18:34 i Tunabergsskolan Uppsala
Religioner och andra livsåskådningar Religion och samhälle
Grundskola 6 Religionskunskap
"Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor." (Lgr 11, 3.14 religionskunskap.)

Innehåll

Världsreligionerna

Kristendom, Judendom, Islam, Hinduism, Buddhism.

Innehåll

Under perioden arbetar vi med:

Religioner och andra livsåskådningar
* Världsreligionerna

Religion och samhälle:

 • Religionernas historia, högtider, traditioner, heliga rum, levnadsregler, ritualer och centrala tankegångar
 • Göra jämförelser och t.ex. se skillnader och likheter mellan religionerna.
 • Förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp

Kopplingar till läroplanens syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

* analysera kristendomen, andra religioner och andra sätt att tro.
* söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga 

 

Undervisning / Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

Världsreligionerna
- kort faktarepetition om: Kristendom Judendom och Islam

- grundkurs om: Buddismen och Hinduismen
- diskussioner om likheter och skillnader inom världsreligionerna

 

Undervisningen kommer att bestå av:

Lärarledda genomgångar

Film

Grupparbeten

Enskilda arbeten

 

 

 

 

 Bedömning / Dokumentation

Vi bedömer din förmåga att:

 • göra jämförelser
 • att visa faktakunskaper om världsreligionerna
 • använda vanligt förekommande ord och begrepp
 • visa på hur religion har för inverkan på anhängarnas livsåskådning och traditioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 6

Elevmatris i åk 6 - slutat av vårterminen

E
C
A
Kunskaper
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader.
Beskriva
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Beskriva
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Du kan beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället.
Diskutera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Använda och diskutera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.