Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The land Down Under year 8 vt-2018

Skapad 2018-04-25 20:27 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbete om Australien med fokus på historia, fakta samt djurliv
Grundskola 7 – 9 Engelska
In the song “Do you come from a land Down Under? “ they sing about the land of plenty. There is so much to see and do. To go backpacking by jumping on board a bus or renting a ute is extremely popular. First then you realise what a vast continent Australia is and that it is a land of plenty! So jump on board! Let´s explore Down Under! Tid:v. 16- 23

Innehåll

 

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

Du visar att du förstår olika texter (faktafilmer, nyhetsinslag, berättande texter och faktatexter) som vi lyssnar på och läser genom att återge innehållet samt genom att kommentera både helhet och detaljer i diskussioner och i svar på frågor.

Du visar att du kan använda olika medier (film och texter / information från internet) i dina egna framställningar, såsom i ett vykort från en australiensisk stad, resetips till en kompis samt i den avslutande slutuppgiften.

Du visar att du kan redogöra för olika slags fakta om Australien (geografi, historia och levnadssätt) och att du kan jämföra någon eller några företeelser i Australien med egna erfarenheter från ditt liv i Sverige.

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • tränar ord och begrepp för att förstå olika texter
 • lyssnar och läser olika slags texter med tema Australien samt återberättar och kommenterar texterna
 • söker information i olika medier som används i egna skriftliga framställning med syfte att kommunicera med en mottagare
 • lär oss om Australiens geografi, historia, levnadssätt, djur, kända landmärken samt livsstil
 • jämför Australien med egna erfarenheter

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att läsa / lyssna och förstå olika slags texter (matris hör- och läsförståelse)
 • Din förmåga att använda olika medier i din egen framställning (kommentar)
 • Din förmåga att redogöra för företeelser i ett engelsktalande land samt förmågan att jämföra med egna erfarenheter (matris)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Hörförståelse åk 7-9 (Australia)

Hör-och läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse (hör)
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla hörövningar avsedda för din ålder.
Du förstår några viktiga händelser i tal i måttlig tempo avsedda för din ålder. I svårare hörövningar har du ibland svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det väsentliga innehållet i tal i måttligt tempo. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för helheten.
Du förstår både helhet och detaljer i tal, även då det går lite snabbare.
Förståelse (läs)
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla texter avsedda för din ålder.
Du förstår några viktiga detaljer i texter avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer och poängen.
Du förstår det väsentliga innehållet i texter avsedda för din ålder. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för t ex textens budskap eller poäng.
Du förstår både helhet och detaljer i texter avsedda för din ålder samt i texter som är mer avancerad. Du uppfattar texternas budskap och poäng.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör kortfattat för handling / innehåll och personer i det du hör, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser och innehåll.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i det du har hört och du ger någon reflektion kring handlingen / innehållet.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande.Du kommenterar utvecklat handlingen / innehållet och ger flera egna reflektioner kring det som sker i det du hör.

En
English speaking countries - Australia

1
2
3
Ny nivå
Kommentera och redogöra för saker du vet om Australien
Du har ännu inte visat att du kan kommentera någonting om Australien. eller att du kan jämföra det du vet om Australien med dina egna erfarenheter från ditt land.
Du kan på ett enkelt sätt kommentera och redogöra för hur man lever och vad man gör i Australien. Du kan nämna några saker om landets geografi eller kända landmärken.
Du kan på ett utvecklat sätt kommentera och redogöra för hur man lever och vad man gör i Australien. Du kan nämna flera saker om landets geografi, levnadssätt och kända landmärken.
Du kan på ett välutvecklat sätt kommentera och redogöra för hur man lever och vad man gör i Australien. Du nämner flera detaljer om landets geografi, kultur, historia och kända landmärken.
Jämföra
Du har ännu inte visat att du kan jämföra det du vet om Australien med dina egna erfarenheter från ditt land.
Du jämför det du vet om landet med dina egna erfarenheter i ditt land på ett enkelt sätt. Du ger enstaka exempel när du jämför.
Du jämför det du vet om Australien med dina egna erfarenheter från ditt land på ett utvecklat sätt. Du kan ge flera olika exempel.
Du jämför det du vet om Australien med dina egna erfarenheter från ditt land på ett välutvecklat sätt. Du kan t ex ge flera olika exempel och se saker ur flera perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: