👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Samband (åk 8)

Skapad 2018-04-25 22:05 i Västra skolan Falun
kap 4, Samband i boken Matte Direkt åk 8.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Centralt innehåll

Samband

- Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Problemlösning

•Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

•Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

•Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

Du arbetar med begrepp och beräkningar av standarduppgifter kopplade till Samband. Problemlösning kopplat till samband och resonemang, samtal, argument om dessa problem.

Du ska efter kapitlet kunna:

 • Rita koordinatsystem
 • Ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem
 • Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • Beskriva andra linjära samband
 • Tolka olika typer av samband


 

Arbetssätt

Genomgångar, lyssna, delta aktivt och anteckna.
Arbeta med uppgifterna i boken. Redovisa lösningar.
Gruppuppgift. Delta aktivt i gruppen.
Diagnos som visar blå eller röd fortsättning.

Bedömning

 

Prov

Uppgifter

 • Planering för avsnittet

Matriser

Ma
Matris Matematik Åk 7-9

Kunskapskrav

Ej uppnått kunskapskrav
>>>
>>>
>>>
Problemlösning
Resonemang
Begrepp
Metod
Kommunikation