👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 2018

Skapad 2018-04-26 08:00 i Jonsereds skola F-5 Partille
Grundskola 3 Matematik
Under våren arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3B. I denna bok kommer du att få lära dig mer om bråk, digitala klockan, talen 0-10 000 och att mäta. Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med räknesätt och strategier i matematik.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

1. Bråk

 • I ett bråktal delas en hel i lika stora delar
 • Att skriva och läsa bråk
 • Bråkets plats på tallinjen
 • Att jämföra bråk
 • Addera och subtrahera bråk med lika stora nämnare

2. Tid

 • Repetition av analog tid
 • Digital tid
 • Mätning av tid
 • Tidtabeller

3. Talen 0-10000

 • Positionssystemet
 • Avrundning
 • Ungefär lika med-tecknet
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Multiplikation med uppställning
 • Att läsa tabeller

4. Geometri

 • Att använda linjal
 • Punkt, linje och sträcka
 • Vinklar
 • Månghörningar
 • Omkrets
 • Area

5. Mäta

 • Olika mätredskap
 • Längdenheter
 • Positionssystemet för längdenheter
 • Öva på att mäta
 • Öva på att omvandla längdenheter

Vi kommer även repetera det vi lärt oss förut samt arbeta mycket med problemlösning av olika slag.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi bedömer kontinuerligt elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i matematik för årskurs 3.

 * arbeta med läromedlet Favorit matematik

 * arbeta enskilt, i par och i helklass (EPA)

 * lyssna och delta i gemensamma genomgångar

 * arbeta praktiskt med konkret material 

 * hemläxor med vilka du får mängdträna och befästa det du tidigare lärt dig

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

I det dagliga arbetet på lektioner

Hur du arbetar i din bok

Lyssna på dig när du samtalar

Titta på hur du löser problem

Den formativa diagnosen Vad har jag lärt mig? efter varje kapitel

Ett prov/diagnos efter varje kapitel

Matriser

Ma
Matematik vt 2018

Kapitel 1 bråk

- att skriva bråk - att jämföra bråk - addera bråk - subtrahera bråk
 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Skriva bråk
Sambandet mellan bråkets bild och hur du skriver det.
Du behöver träna mer på sambandet mellan bråkets bild och bråktal.
Du vet sambandet mellan bråkets bild och bråktal. Du kan till viss del du fylla i bråkets placering på tallinjen.
Jämföra bråk
Du kan med bildstöd jämföra vilket bråktal som är störst och minst.
Du kan jämföra vilket bråktal som är störst och minst när nämnarna är lika stora, med och utan bild.
Addera bråk
Addera bråk med samma nämnare.
Du kan med bildstöd addera bråk med samma nämnare.
Du kan addera bråk med samma nämnare, med hjälp av bild och utan.
Subtrahera bråk
Subtraktion med lika stora nämnare.
Du kan med bildstöd subtrahera bråktal med samma nämnare.
Du kan subtrahera bråk tal med samma nämnare, med hjälp av bild och utan.

Kapitel 2 tid

- klockan, analog tid - klockan, digital tid - jämföra och mäta tid - arbeta med tabell
 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3   Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Analog tid
Du är osäker på den analoga klockan.
Du kan den analoga klockan.
Digital tid
Minutvisaren 00 min- 60 min
Du behöver träna mer på att läsa av minutvisaren 00 min- 60 min.
Du kan läsa av minutvisaren 00 min- 60 min samt mäta tid.
Digital tid
Timvisaren 00:00-24:00
Du kan läsa av timvisaren 00:00-12:00 men behöver träna mer på tid 12:00-24:00.
Du kan läsa av timvisaren 00:00-12:00 och börjar bli säker på tid 12:00-24:00.
Jämföra och mäta
Till exempel: "Klockan är 15:30, hur mycket är klockan om 20 min?"
Du behöver träna mer på att räkna ut hur lång tid någonting tar med hjälp av huvudräkning.
Du kan oftast med hjälp av huvudräkning räkna ut hur lång tid någonting tar.
Tabell
Fylla i och läsa av en tabell.
Du behöver träna mer på att läsa av och ifylla i en tabell.
Du kan läsa av och ifylla i en tabell samt räkna ut tidsskillnader i timmar och minuter.

Kapitel 3 talen 0-10 000

- talen 0-10 000 - avrunda tal - uppställningar olika räknesätt - multiplikation med 10, 100 och 1000
 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Talen 0-10 000
T ex placera talen på en tallinje, avgöra storleksförhållanden
Du kan placera de flesta talen mellan 0-10 000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Du kan med säkerhet placera talen mellan 0-10 000 på tallinjen i boken och avgöra storleksförhållanden, med hjälp av > < =
Avrunda tal
Avrunda två-, tre- och fyrsiffriga tal till närmsta tiotal och hundratal.
Du behöver träna mer på att avrunda två-, tre- och fyrsiffriga tal till närmsta tiotal och hundratal.
Du kan avrunda två-, tre- och fyrsiffriga tal till närmsta tiotal och hundratal.
Uppställning addition
Uppställning i talområdet 0-10 000 med minnessiffror.
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att räkna med minnessiffror.
Du är säker på uppställning och använder minnessiffror mestadels på rätt sätt.
Uppställning subtraktion
Uppställning i talområdet 0-10 000 med växling.
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att subtrahera på rätt sätt. Du är osäker på växling.
Du kan ställa upp tal och subtraherar på rätt sätt. Du kan i de flesta fall växla på rätt sätt.
Uppställning multiplikation
Uppställning i talområdet 0-10 000 med minnessiffra.
Du kan ställa upp tal och behöver hjälp med att räkna med minnessiffror.
Du kan ställa upp tal och behöver ibland hjälp med att räkna med minnessiffror.
Multiplikation
Multiplikation med 10, 100 och 1000.
Du är säker på multiplikation med 10 men behöver träna mer på multiplikation med 100 och 1000.
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000.

Kapitel 4 geometri

- mäta - geometriska objekt - omkrets - area
 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3   Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Mäta
Använda linjal. Mäta i centimeter.
Du kan använda linjal och behöver ibland hjälp att läsa av i hela centimeter.
Du kan använda linjal och är säker på att läsa av i hela centimeter.
Geometriska objekt
Punkt, linje och sträcka Trubbig och spetsig vinkel Månghörningar Spetsiga, rätvinkliga och trubbiga trianglar Fyrhörningar
Du kan se skillnader på geometriska objekt men behöver träna mer på att namnge de olika objekten.
Du kan se skillnader på geometriska objekt och kan namnge de flesta.
Omkrets
Räkna ut omkrets.
Du behöver träna mer på hur man räknar ut omkretsen på olika månghörningar.
Du kan räkna ut omkretsen på olika månghörningar med bildstöd.
Area
Räkna ut area.
Du behöver träna mer på hur man räknar ut area.
Du kan räkna ut arean med bildstöd.

Kapitel 5 mäta

- mäta - enheterna millimeter, centimeter, decimeter och meter - enheten kilometer - omvandla längdenheter
 • Ma  1-3   Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
På väg att nå godtagbara kunskaper för år 3
Godtagbara kunskaper för åk 3
Enheter
Millimeter, centimeter, decimeter och meter.
Du är på väg att förstå sambandet mellan mm, cm, dm och m och behöver träna mer på att omvandla.
Du förstår sambandet mellan mm, cm, dm och m och kan oftast omvandla rätt.
Enheten kilometer
Sambandet mellan meter och kilometer. Kilo betyder tusen, 1 km = 1000 m
Du behöver träna mer på sambandet mellan meter och kilometer.
Du förstår sambandet mellan meter och kilometer och kan oftast omvandla rätt.