👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arvet,gener och bioteknik

Skapad 2018-04-26 09:04 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola F – 9
Det är generna som i hög grad avgör vem du är och vem du blir-till exempel utseende,egenskaper och risken att drabbas av vissa sjukdomar. Redan i den befruktade äggcellen fanns all information om hur just du skulle utvecklas. Modern genteknik kan bidra till att förebygga och bättre behandla många sjukdomar. Det går också att ge växte och djur helt nya egenskaper. Tekniken innehåller många löften men kan också innebära risker.

Innehåll

I denna kurs så ska du få lära dig

  • att generna är recept på proteiner och för arvet vidare
  • beskriva genetiska likheter och skillnader mellan människor och andra djur
  • hur gentekniken kan användas för att behandla sjukdomar och diskutera etiska frågor i samband med gentester
  • beskriva hur människan i tusentals år utnyttjat och förändrat växter,djur och mikroorganismer
  • förklara skillnaden mellan gammal och ny bioteknologi
  • beskriva hur organismer kan ges helt nya egenskaper med hjälp av genteknik och diskutera de möjligheter och risker som kan finnas i den nya gentekniken.

Begrepp och ord som vi ska kunna: DNA,gener,kromosomer,SkräpDNA, 46 st kromosomer ,enäggstvillingtvåäggstvilling,siamesiska tvillingar,korsningsschema,färgblindhet,blödarsjuka,vikande gen,dominant gen ,mutationer,könsbundet arv mm

 

Vi kommer att ha diskussioner varje lektion för att lära oss alla moment och begrepp.

Dina kunskaper bedöms efter dina muntliga prestationer under våra diskussioner.

Om du känner att du har inte visat alla dina kunskaper på lektioner kan  du skriva om du vill ett vanlig skriftligt prov.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Arvet, gener och bioteknik

E nivå
C nivå
A nivå
Förmåga 1
Använda kunskaper i biologi för att granska, kommunicera och ta ställning.
Diskuterar, resonerar, dokumenterar, värderar och motiverar.
Diskuterar, resonerar, dokumenterar, värderar och motiverar med tydlig koppling till begrepp, modeller och teorier.
Diskuterar, resonerar, dokumenterar, värderar och motiverar med djup och bredd samt tydlig koppling till begrepp, modeller och teorier.
Förmåga 2
Genomföra systematiska undersökningar och fältstudier i biologi.
Dokumenterar och uttrycker slutsatser.
Dokumenterar, planerar och utrycker motiverade slutsatser.
Dokumenterar, planerar, uttrycker motiverade slutsatser, hittar nya frågeställningar samt lyfter fram felkällor.
Förmåga 3
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva olika samband i biologiska processer, naturen och samhället.
Beskriver och ger exempel.
Beskriver, förklarar och lyfter fram biologins olika samband.
Beskriver, förklarar och lyfter fram generella samband.