👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt 9C vt-18

Skapad 2018-04-26 09:10 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska
Du ska skriva ett kortare författarporträtt av en slumpvis tilldelad författare.

Innehåll

Vi repeterar källkritik och hur man samlar information och sammanställer.

Sök information från minst två källor om din författare.
Samla nyckelord under två rubriker:
Liv/uppväxt
Författarskap

Sammanställ sedan informationen i ett författarporträtt enligt den mall du får (inkl. källförteckning).

Tänk på att skriva med egna ord utifrån nyckelorden du hittat.
Det är jätteviktigt att din text inte blir för lik källan!

 

Matriser

Sv
Författarporträtt

Insats krävs
E
C
A
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven når inte E-nivå.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut och sammanställa information sam kritiskt granska den
Eleven når inte E-nivå.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beskriva och förklara med ämnesrelaterat språk
Eleven når inte E-nivå.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.