👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valfritt slöjdarbete åk 7

Skapad 2018-04-26 09:39 i Landvetterskolan Härryda
Valfritt slöjdarbete med fokus på slöjdprocessen och följa en arbetsbeskrivning
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Du ska göra ett slöjdarbete som det finns en arbetsbeskrivning till.  Förutom att träna på att följa en arbetsbeskrivning kommer du att träna på idéutveckling, överväganden, framställning och värdering.  Till arbetsområdet hör också att du ska dokumentera slöjdprocessen på din ipad/chromebook.

Innehåll

Arbetssätt

Du väljer vad du vill göra genom att titta i böcker, pärmar och tidningar som finns i salen. Du kan också leta inspiration på Internet. Det är viktigt att det finns en arbetsbeskrivning till det du väljer.

När du har valt vad du vill göra ska du först prata med din lärare för att få ditt val “godkänt”. Sedan följer du arbetsordningen nedan:

 

 1. Rita en tydlig skiss, ta ett kort på den och lägg in i unikum.
 2. Gör din planering i unikum; förklara vad du ska göra, varför du vill göra det här arbetet och vad du tror du kommer lära dig. Vilka material behöver du? Vilka redskap ska du använda? etc.
 3. Genomför ditt arbete. Läs noga i din arbetsbeskrivning och tänk efter själv innan du ber om hjälp. I slutet på varje lektion ska du dokumentera din slöjdprocess med ord och bild i unikum.
 4. När du är klar med ditt arbete avslutar du med att skriva en värdering över ditt arbete (se separat dokument). Lägg även in ett kort på ditt färdiga arbete.

 

 

Syfte med arbetet

Syftet med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att planera och genomföra ett arbete från ide till färdig produkt, välja lämpligt material och teknik, följa en arbetsbeskrivning och värdera den egna arbetsinsatsen.

Centralt innehåll

Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • klarar av att följa instruktioner både skriftligt och muntligt
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hanterar de problem som uppkommer under arbetets gång
 • tar ansvar för ditt slöjdarbete och hur du arbetar för att komma framåt
 • motiverar dina val och dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

 

Ditt arbete bedöms succesivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med din dokumentation i unikum. 

 

Uppgifter

 • Värdering

 • Dokumentation

 • Skiss & planering

 • Skiss & planering

 • Dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
,
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsoch miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
.
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.