👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik: symmetri och bestämda vinklar.

Skapad 2018-04-26 09:52 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med gradskivor och linjaler för att lösa matematisk problem. Vi kommer att ha genomgångar, se på filmer, arbeta praktiskt samt färdighetsträna.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med gradskivor och linjaler för att lösa matematisk problem. Vi kommer att ha genomgångar, se på filmer, arbeta praktiskt samt färdighetsträna. 


Kontretiserade mål

Du ska kunna

  • göra rimlighetsbedömningar (enkilt och tillsammans med en klasskamrat)
  • lösa rutinuppgifter
  • konstruera symmetriska figurer
  • använda strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer
  • använda matematisk formuleringar (begrepp) av frågeställningar.

Vi kommer att avsluta hela avsnittet med ett kunskapstest. 

Matriser

Geometri - Vinklar

Vinklar och symmetri
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin- uppgifter inom geometri (symmertri, vinklar) tillfredsställande resultat.
Problemlösning
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.