👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 5B kap 2 Procent, statistik och sannolikhet

Skapad 2018-04-26 10:01 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att räkna med procent, läsa statistik och arbeta med sannolikhet i det här kapitlet. Hur många procent är en hel? Kan man ta reda på hur många i klassen som gillar fotboll och visa detta på något sätt? Hur stor chans är det att du slår en sexa tre gånger i rad? Dessutom ska vi lära oss vad medelvärde, typvärde och median är för något - krångliga ord för något som inte alls är så krångligt!

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform.
 • En hel är 100%.
 • Rita och avläsa stapel-, cirkel- och linjediagram.
 • Medelvärde, typvärde och median.
 • Jämföra sannolikhet.
 • Beräkna sannolikhet.

 

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Träna ditt eget kunnande i din bok.
 • Laborativa övningar

 

Begrepp:

decimalform, procent, frekvenstabell, stolpdiagram, cirkeldiagram, linjediagram, medelvärde, typvärde, median, sannolikhet

Hur visar du vad du har lärt dig?

 • Du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Skriftligt prov (diagnos) på kapitlet.
 • Du hittar olika sätt och metoder för att visa hur du löser en uppgift och att visa hur du lär dig.
 • Att kontinuerligt visa vad du har lärt dig genom t.ex att visa dina kunskaper du har utvecklat i matematiken.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 5B kap 2 Procent, statistik och sannolikhet

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Utför beräkningar med enkel procent.
Ex: Hur mycket är 50% av talet 8? Hur mycket är 10% av talet 100?
 • Ma  E 6
Kan omvandla mellan bråk, decimalform och procent.
Ex: 8/100 = 0,08 = 8%
 • Ma  E 6
Kan beräkna andelen i procent.
Ex: 40% är flickor. Hur många % är pojkar.
 • Ma  E 6
Kan utföra beräkningar med enkel % i vardagliga situationer.
Ex: Det finns 16 apelsiner. Eleverna äter 25%. Hur många finns kvar?
 • Ma  E 6
Använder olika diagram och kan analysera och tolka resultatet.
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Vet vad som menas med typvärde.
Ex: Kan bestämma typvärdet av 2,2,3,3,4,4,4,5.
 • Ma  E 6
Vet vad som menas med medelvärde.
Ex: Kan beräkna medelvärdet för 2,4,9.
 • Ma  E 6
Vet vad som menas med median.
Ex: Kan ange medianen av 0,0,0,2,2,4,4 eller 7,7,8,9,10,12
Visar samband mellan andel, del och helhet.
Ex: 23/100 av en figur är blå. Hur många procent är vit? Det finns 12 äpplen. 25% äts upp. Hur många finns kvar?
 • Ma  E 6
Visar, använder och uttrycker kunskaper om att samma tal kan utryckas i decimalform, bråkform och procentform.
Ex: 23/11 = 0,23 = 23%
 • Ma  E 6
Förstår innebörden av sannolikhet, chans och risk.
Ex: Hur stor är sannolikheten (chansen/risken) att slå en 5:a på en tärning? Förstår att sannolikheten måste vara mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt ex 50% eller 1/2.

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
 • Ma  E 6
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid en textuppgift.
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan skriftligt argumentera för (visa) sin lösning.
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Redovisar och beskriver resultat i diagram ritade för hand.
 • Ma  E 6