👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver, ordbilder och lästräning.

Skapad 2018-04-26 10:15 i Grundsärskolan Simrishamn
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Vi kommer att arbeta med bokstäver, skriva och ljuda, samt läsa och skriva enklare ordbilder.

Innehåll

Syfte

Utveckla dina läs- och skrivkunskaper och därigenom utveckla ditt språk

 

Kunskapsmål

Genom arbetsuppgifterna ge dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i att...

 • benämna bokstäverna i alfabetet.
 • ljuda bokstäverna. 
 • skriva enklare ord utan förebild.
 • läsa och förstå en enkel text.

Arbetssätt

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med...

 • att med stöd av handalfabetet och bokstävernas ljud bilda ord,
 • läsa ordbilder och meningar.
 • att skriva på datorn och med penna.
 • olika dataprogram/appar och arbetsböcker.
 • titta på film om bokstäver
 • Bokstavslådan

 

Bedömning

Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observation och i samtal kolleger emellan.Dokumentation

Kontinuerlig utvärdering och dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9