👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK: Mattraditioner åk 8

Skapad 2018-04-26 10:29 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering över arbete inom området matkultur.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Matkulturer och mattraditioner varierar världen över. Detta påverkar mycket hur levnadssätt och förhållanden ser ut och skapar ibland oförstående mellan folk. Området kommer att ge er en djupare förståelse för hur det ser ut i olika länder samt varför.

Innehåll

Syftet med området

Du ska genom detta område få möjlighet att lära dig följande:

* Betydelsen av olika mattrationers betydelse som tex uttryck för religiösa föreställningar, praktiska förhållanden, förvaring etc.

* Att ha perspektiv på dagens mattraditioner

* Veta vad tex svensk husmanskost är

 * Utveckla kunskaper om maträtter med utländskt ursprung samt.

 * Få kunskap om hur mattraditionerna ser ut i andra länder och hur det påverkar vårt levnadssätt.

Centralt innehåll

Fokus är matkulturer och mattraditioner i världen.

Arbetssätt

Vi kommer att diskutera hur matkulturen i sverige har förändrats genom tiderna. Även hur olika länders klimat påverkar den mat de odlar samt landets miljömedvetenhet/export /import.

Ni kommer att skriva ett arbete samt göra en digital bildpresentation över ett valt land. Detta görs vid tre lektionstillfälle. 

Kunskapskrav och bedömning

Att du kan föra resonemang kring olika förutsättningar för människor i olika länder, religiösa regler och tillgång vad gäller olika livsmedel och traditioner. Din kreativa förmåga att tillaga,för er, nya maträtter som ni normalt sett inte möter i er vardag. Förståelse för hur mångfalden i vårt samhälle påverkar vår livsstil.

Att ni kan reflektera runt hur matkulturen ser ut i andra länder samt göra jämförelser med den matkultur vi har här i sverige.

Ni kommer att lämna in ett arbete där ni ska kunna visa på det som står här ovan.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
    Hkk  7-9
  • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
    Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 7-9

F
E
C
A
Hemarbete
Att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. Att använda lämpliga metoder, livsmedel och utrustning.
Eleven utför arbetet med viss anpassning till aktivitetens krav och använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven utför arbetet med relativt god anpassning till aktivitetens krav och använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Kan göra relativt goda kopplingar till våra mattraditioner.
Eleven utför arbetet med god anpassning till aktivitetens krav och använder metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Att välja tillvägagångssätt och att motivera sina val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och motiverar sina val på ett enkelt sätt.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val .
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val .
Värdera arbetet
Att värdera arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hälsa
Att föra resonemang om varierade och balanserade måltider efter individuella behov.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Konsumentkunskap
Att jämföra olika konsumtionsalternativ och förstå dess konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtions alternativ och för enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Eleven jämför olika konsumtionsalternativ och för välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomin.
Att beskriva och resonera om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter samt ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer
Eleven ger exempel, beskriver och för enkla resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Eleven ger exempel, beskriver och för utvecklade resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Eleven ger exempel, beskriver och för välutvecklade resonemang om konsumentens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument
Att resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.