👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-04-26 10:48 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Fysik

Innehåll

Planering i NO för åk 6 vt-2018

 

Elektricitet

 

 Syfte

 

  • genomföra systematiska undersökningar i fysik

 

  • Att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i samhället och naturen. 

 

Innehåll

 

Vi kommer att laborera och lära oss några nya begrepp (ord). Du ska kunna definiera (beskriva betydelsen av) begreppen och kunna använda dig av dem i olika sammanhang.

Du kommer få visa kunskaper kring begreppen nedan vid ett prov.

 

·         När elektricitet började undersökas som fenomen                  s.42

·         Statisk elektricitet                                                                    s.43

·         Atomen och dess delar, proton(+), elektron(-)  s.43

·         Beskriva hur ett föremål blir elektriskt laddat 

(överskott/underskott av elektroner)                                        s.44

·         Repellera/Attrahera                                                                  s.44

·         Elektrisk urladdning                                                                s.45

·         Åska, blixt                                                                               s.46

·         Åskledare                                                                                 s.47

·         Pluspol, minuspol, elektrisk spänning, mäts i Volt (V)          s.48 + 50

·         Elektrisk ström, mäts i Ampere (A)                                        s.49 + 51

·         Beskriva en glödlampa                                                            s.49-50

·         Sluten krets                                                                              s.50

·         Laddningsbara batterier                                                           s.51

·         Ledare och isolator                                                                  s.52-53

 

Följande sidor kommer du använda dig av för att samtala och diskutera frågor som rör energi, miljö och teknik.

·         Mer och mer elavfall                                                               s.54-55

 

 

 

 

 

 

 

Preliminär planering.

  

Vecka

Sidor i boken + webbappar som hjälper till vid inlärning

13

s.42-45   Vilket begrepp            Frågor 2.1

15

s.46-47

16

s.48-50  Vilket begrepp           Frågor 2,2

17

s.51-53

18

s. 54-55

19

Prov tisdag 8/5

 

  

Bedömning

 

Skriftligt prov på:

 

  • Sidorna 42-55 i fysikboken.
  • Begrepp, se ovan i planeringen.
  • Laborationer, anteckningar och övningar som vi gör på lektioner (kompletterar bokens innehåll).