👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet och hormonerna

Skapad 2018-04-26 11:46 i Västerholm Grundskolor
Grundskola F
Nervsystemet och hormoner ”Det är bara hormonerna” och ”han är full av hormoner” är två vanliga uttryck med ordet hormon, men vad är egentligen hormoner och hur påverkar de kroppen? Vi har ett antal sinnen i kroppen som alla skickar signaler till nervsystemet, men vad gör nervsystemet med dessa signaler och vad händer när nervsystemet inte fungerar som det ska?

Innehåll

LPP

Nervsystemet och hormoner

”Det är bara hormonerna” och ”han är full av hormoner” är två vanliga uttryck med

ordet hormon, men vad är egentligen hormoner och hur påverkar de kroppen? Vi har

ett antal sinnen i kroppen som alla skickar signaler till nervsystemet, men vad gör

nervsystemet med dessa signaler och vad händer när nervsystemet inte fungerar

som det ska?

Följande förmågor kommer du att få utveckla och bedömas mot:

Förmågan att använda kunskaper i biologi

för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk, ekologisk hållbarhet, energi, miljö och samhälle.

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

biologiska och kemiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

För betyget E krävs:

Hormoner

 • veta vad hormoner är och vad de har för uppgift i kroppen

 • kunna ge exempel på var i kroppen hormoner bildas

Nervsystemet

 • veta att nervsystemet delas in i det centrala nervsystemet

 • CNS och det perifera nervsystemet PNS samt veta vilka delar av kroppen som ingår i dessa

 • kunna namnge en nervcells delar samt kunna beskriva de olika delarnas funktion

 • kunna ge exempel på några olika skador och sjukdomar som kan drabba nervsystemet

 • veta vad som menas med det autonoma nervsystemet och det somatiska nervsystemet

 • kunna ge exempel på vad som styrs av dessa

 • veta vad som menas med sensoriska och motoriska nervimpulser

Ryggmärgen

 • veta var i kroppen ryggmärgen finns

 • veta vad ryggmärgen har för funktion

 • kort kunna berätta om vad en reflex är och hur den fungerar

 • känna till att vi har medfödda och inlärda reflexer samt kunna ge exempel

 • kunna ge exempel på vad som kan hända om vi får en skada på ryggmärgen

Hjärnan

 • veta att hjärnan delas in i storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen samt veta vad de olika delarna har för uppgift i stora drag

känna till att hjärnan har olika hjärncentra

Sidhänvisningar:

“Digilär- biologi”

 

OBS! Glöm inte att dina anteckningar är viktiga!

.

Centralt innehåll i kursplanen för Biologi:

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och

samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för

samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Källkritisk granskning av information och argument som

 

eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.