👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Duveds skola

Skapad 2018-04-26 12:15 i Duveds skola Åre
Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilken är vår största sjö? I vilket landskap bor jag?
Grundskola 4 Geografi
Sverige är ditt land, det landet du bor i. Men vad vet du egentlgien om Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilken är vår största sjö? I vilket landskap bor jag?

Innehåll

Syfte:

 

Centralt innehåll:

 

Arbetssätt

Vi arbetar både gemensamt och individuellt i "Boken om Sverige" 

Vi läser om olika naturtyper i Sverige tillsammans. Fakta om Sveriges landskap läser och arbetar du med själv.

Vi tittar på hur en karta är uppbyggd, med färger och symboler samt undersöker vilken information vi kan få ut av en karta.

Vi ser på filmer om Sverige tillsammans som vi sedan pratar kring.

Bedömning


Du kommer att bedömas kontinuerligt under arbetets gång,
både i det arbete du gör enskilt, och i grupp.

 

Jag tittar på hur du använder din tid på bästa sätt och hur aktiv du är i våra gemensamma diskussioner. När du är med och delger dina funderingar och kunskaper lyssnar jag på vilka ord och begrepp du använder utifrån geografiämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi - Sverige

.
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, sjöar, hav, älvar i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, sjöar, hav och älvar på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, sjöar, hav och älvar på kartan.
Naturtyper/Naturresurser
Du kan någon av våra naturtyper i Sverige. Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan våra fyra olika naturtyper. Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan våra fyra naturtyper samt ge exempel på landskap som tillhör dessa typer. Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Jämförelser
Du kan nämna någon likhet eller skillnad mellan två olika landskap. Du har försökt ha med egna tankar med jämförelser/skillnader/likheter.
Du kan nämna någon likhet och skillnad mellan två olika landskap. Du har skrivit egna bra tankar med jämförelser/skillnader/likheter.
Du kan nämna flera likheter och skillnader mellan två olika landskap. Du har mycket bra utvecklade egna tankar med jämförelser/skillnader/likheter.