Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänner

Skapad 2018-04-26 13:34 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi pratar om vänskap: Vad är en vän? Hur få man vänner? Hur ska en bra vän vara? Vi kommer att läsa olika texter om vänskap, bland annat utdrag av en novel och dikter.

Innehåll

I. Förväntat resultat

Följande förmågor ska du utveckla:

 • Berätta och skriva om din bästis/kompis
 • Skriva en dikt, beskrivande text och en instruerande text 
 • Läsa en saga och en novel (utdrag)
 • Lyssna på sagor och återberätta dem

II. Aktiviteter för bedömning 

 • Göra sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget
 • Föra resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap
 • Läsa en saga om kompisar och skapa en egen saga. Ditt arbete ska också publiceras. 
 • Skriva en instruerande text

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

•samtala  och argumentera om temat vänskap

sammanfatta innehållet av en skönlitteratura text

skriva en tinsändare : ext med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd, använda strukturen för en berättande text (spänningstext) med Inledning-handling-slut, styckesindelning, använda de språkliga drag som är typiska för en insändare, använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

 

 

III. Material och arbetssätt/ arbetsformer

 Material

Olika slags texter

tidningsartikel

Olika uppgifter digitalt och på pappret

Användning av IPad och olika appar/webbsidor 

 
Arbetssätt/-form

individuellt, med partner eller i grupp (EPA)

digitalt för bedömning och dokumentation

Uppgifter

 • Insändare: Så här gör du att skapa en vän

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: