👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion (praktisk del) år 8-9

Skapad 2018-04-26 14:35 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Eleverna kommer utveckla sin förmåga att planera, konstruera, dokumentera inom fysik och teknik.
Grundskola 8 – 9 Teknik
Vi kommer att konstruera en båt med hembygdmotor, lära oss att följa och prova på att göra egna ritningar. När vi är färdiga med området ska du ha utökat dina kunskaper kring hur rörelse och konstruktion påverkar oss. PP om hur en enkel motor fungerar samt instruktionen till hur du bygger en putt-putt båt är båda skrivna av Anders Ljungberg under VFU på Västra Stenhagenskolan

Innehåll

Hur ska jag arbeta?

Jag ska:

 • arbeta enskilt och tillsammans med andra
 • läsa och följa instruktioner
 • konstruera
 • samtala om tekniska lösningar
 • visa mina kunskaper i test

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

*konstruera en båt enligt ritning/instruktion
*ge förslag till förbättringar av konstruktioner
*göra en skiss/ritning (med eller utan text) som visar hur jag tänkt 
*genomföra och dokumentera undersökning
*planera en undersökning
*jämföra resultat och ge förslag till förbättringar
*ge exempel på likheter och skillnader i undersökningar


Det visar jag genom att:

*arbeta med de uppgifter jag får under arbetspassen
*lämna in/visa ovanstående uppgifter
*delta i genomgångar/samtal

Uppgifter

 • Instruktioner till Putt-putt båt

 • Så fungerar en enkel motor

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9