👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation - att samtala och lyssna

Skapad 2018-04-26 14:45 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola F
Vi tränar oss på att samtala, argumentera och lyssna.

Innehåll

Syfte:


Förmågor som ska utvecklas i förskoleklass:

 • kommunicera i tal i olika sammanhang och för skilda syften

Central innehåll:

 • att lyssna aktivt, t.ex. i bubbelrunda och arbete med läsfixarna
 • delta i olika typ av samtal, t.ex. rastsamtal, kompissamtal, bubbelrunda
 • samtala om innehåll i det vi läst

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -

Matriser

Språk och kommunikation - att samtala och lyssna

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
att lyssna aktivt
Jag kan lyssna på mina kompisar i samtal i en liten grupp
Jag kan lyssna på mina kompisar i helklass
Jag kan lyssna på mina kompisar i helklass och visa det genom att ställa frågor som passar och svara på frågor
Ny aspekt
delta i olika typ av samtal, t.ex. rastsamtal, kompissamtal, bubbelrunda
Jag är på rätt plats för samtalet
Jag kan vänta på min tur i samtalet
Jag intresserad av den som pratar och visar det genom att titta på den som pratar
Jag intresserad av den som pratar och visar det genom att titta på den som pratar samt ge respons och ställa frågor på det som sagts
Ny aspekt
samtala om innehåll i det vi läst
Jag sitter på min plats och lyssnar
Jag kan svara på lärarens frågor om det vi läst och lyssnat till
Jag kan kommentera eller ställa frågor på det på det vi läst och lyssnat till