👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med aktuella nyheter

Skapad 2018-04-26 15:00 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Nyhetsbevakning och rapportering.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Du kommer under några veckor arbeta med att läsa och redovisa nyheter samt diskutera källorna du använt.

Innehåll

Arbetsområde: nyheter

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att urskilja budskap, syfte och avsändare med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • din förmåga att resonera kring samhällsfrågor som ligger nära dig som elev

 

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att få att arbeta med nyhetsbevakning och rapportering.

Du kommer få rapportera en nyhet inom inrikes, utrikes, sport eller kultur.

Du ska kunna uppge dina källor.

Du förväntas kunna resonera och reflektera kring de nyheter som både du själv och andra elever lyfter fram.

 

 Vi kommer att bedöma på vilket vis:

 • du har använt och utvecklat din förmåga att föra resonemang kring elevnära samhällsfrågor
 • du har använt och utvecklat din förmåga att urskilja budskap, syfte och avsändare med ett källkritiskt förhållningssätt
 • du kan söka information från olika medier, internet och andra källor samt hur du kan värdera deras relevans och trovärdighet.
 • du kan reflektera över nyheternas värde och hur de påverkar oss

 

 Jag bedömer dessa förmågor och kunskaper då du nyhetsrapporterar samt när vi för diskussioner och samtal i klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6