Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Mer än du tror"

Skapad 2018-04-26 15:04 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola F – 5 Idrott och hälsa SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Teknik Svenska
Tänk om vi skulle börja varje dag med att be en bön eller sjunga en psalm. Tänk om din lärare slog dig på fingrarna med linjalen, eller rektorn piskade dig med ett skärp för att du pratat utan att räcka upp handen eller för att du inte gjort din läxa. Tänk om du inte fick mat i bamba utan skulle ha med dig egen mat, fast det hade du aldrig för dina föräldrar hade inte råd att skicka med dig det. Nu sätter vi oss i en tidsmaskin och upplever hur du skulle haft det om du var barn för ungefär 100 år sedan. Är du beredd?

Innehåll

Tema "Mer än du tror"- ett ämnesövergripande tema om hur barn levde förr och och om hur samhället förändrats i vår hemort, Lerum.

Mål

Du ska kunna:

 • berätta om skillnader och likheter i skolan förr och nu.
 • ge några exempel på kristendomens roll i skolan och Lerum förr i tiden.
 • jämföra hur livet var förr med hur vi lever idag.
 • berätta om någon historisk plats eller byggnad i Lerum. 
 • berätta om hur några vanliga tekniska föremål har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
 • konstruera en bro i en mindre grupp

Undervisning

Du kommer att få:

 • läsa och lyssna till olika berättelser om hur det var att leva förr i tiden.
 • se på filmer om hur barn hade det förr.
 • samtala om och skapa Venndiagram med skillnader och likheter förr och nu.
 • delta i boksamtal med böcker skrivna av Astrid Lindgren.
 • göra studiebesök på hembygdsparken.
 • leka lekar som de lekte förr.
 • sjunga sånger från förr i tiden.
 • intervjua en äldre person om livet i förr i tiden. 
 • samarbeta och konstruera en bro som finns i Lerum.
 • gemensamt söka information och skriva en informationsbroschyr/fakta om byggnaden ni konstruerat.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • redogöra för skillnader och likheter i skolan förr och nu.
 • jämföra hur människor levde förr och nu.
 • ge några exempel på kristendomens roll i skolan och Lerum förr i tiden.
 • jämföra hur livet var förr med hur vi lever idag.
 • berätta om hur några vanliga tekniska föremål har förändrats jämfört med hur det var förr i tiden.
 • komma med idéer kring hur olika problem kan lösas.
 • dokumentera ert arbete med enkla skisser och i text visa hur ni tänkt.

 

Koppling till läroplanen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: