👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och Form 1b

Skapad 2018-04-26 15:17 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Bild
Att arbeta i en kreativ process med ett tema.

Innehåll

Ämnet "Bild och Form" tar upp konst och kultur, deras funktion och användningsområden i ett nationellt och internationellt perspektiv. Eleverna får lära sig etablerade begrepp inom det konstnärliga området, liksom att analysera och värdera det egna och andras arbeten. I undervisningen visas ibland bildpresentationer eller filmer om olika företeelser inom konst, kultur och reklam, vilka sedan diskuteras eller analyseras individuellt.

Eleverna förutsätts ha grundkunskaper i ämnet Bild, men kunskaper i ljus/skugga, perspektiv och färglära fördjupas sedan i de arbeten som görs.

Eleverna gör själva bilder, i allmänhet inom ett speciellt tema, och med olika tekniker och redskap, med stora möjligheter till egna kreativa processer. Temana kan variera och t ex handla om Porträtt/Självporträtt, Reklam, Bildanalys, Symboler, Arkitektur, Offentlig Konst eller liknande. Arbetet med ett tema förutsätter planering, ett skissande och ett utförande från idé till färdigt arbete. Arbetet presenteras sedan inom gruppen eller i en utställning.