👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen och kartan

Skapad 2018-04-26 15:51 i Snöstorpsskolan Halmstad
En planering för ett arbetsområde om världsdelarna och hur det är att flytta mellan olika länder och världsdelar.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi ska med hjälp av karta och jordglob lära oss om världsdelar, världshav och länder.

Innehåll

Mål

Du kommer att få lära dig:

 • att använda karta och/eller jordglob.
 • namnen på världsdelarna och världshaven och var de ligger.
 • namn på länder som är viktiga för dig.
 • de olika väderstrecken.
 • ord och tecken som används tillsammans med kartor

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att ha:

 • läsa, samtala och jämföra. skriva och rita bl a karttecken
 • att använda kartor och jordglob
 • att titta på filmer.
 • använda våra chromebooks för att träna kartkunskap och söka på kartor på nätet.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan:

Godtagbara kunskaper:

Du kan

 • kan använda karta och/eller jordglob för att peka ut några världsdelar och jämföra deras storlek till varandra.
 • peka ut några länder som är viktiga för dig på kartan.
 • kan använda de fyra väderstrecken och några vanliga rumsliga begrepp för att beskriva lägen.

Mer än godtagbara kunskaper:

Du kan

 • kan använda karta och/eller jordglob för att peka ut alla världsdelar och jämföra deras storlek till varandra.
 • peka ut flera länder på kartan och beskriva dem med flera begrepp som har med karta och länder att göra.
 • kan använda alla väderstreck och flera vanliga rumsliga begrepp för att beskriva lägen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3