👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 9, section 2, Love

Skapad 2018-04-26 15:58 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Engelska
In this section it's all about love, love love. You will read, hear, talk and write about love in different ways and about different kinds of love. This section is about falling in love, love in films and books and about love problems.

Innehåll

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Det här ska du kunna:

Målet med arbetsområdet "Love" är att du ska:

 • använda ord som hör till området och som återfinns i texterna i planeringen
 • läsa och förstå olika typer av texter inom ämnet
 • samtala och diskutera om kärlek i t.ex. film, böcker, musik
 • förstå grammatiken du har studerat och kunna använda den i tal och skrift

Undervisning och bedömning

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • att utöka ditt ordförråd inom ämnet kärlek.
 • läsa olika typer av texter
 • diskutera faktorer som påverkar våra val och diskutera kärleksproblem
 • göra hörförståelseuppgifter
 • läsa om och diskutera kärleksproblem och ge tips hur man kan lösa dessa

 

Kunskapskrav

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att förstå engelska i tydligt tal (hörförståelse )

 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen (t ex role play eller diskussioner i större eller mindre grupp)

 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något

 • Du kommer att få och skriftliga läxförhör / uppgifter av olika slag

 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag (läsförståelse)

 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är viktigt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Love & friendship

Bedömningsmatris engelska

>>
>>
>>
>>
Lyssna
talad engelska från olika delar av världen
Har svårigheter att förstå det väsentliga i tydligt talad engelska, när språket talas i ett måttligt tempo.
Förstår det väsentliga i talad engelska när språket talas i ett måttligt tempo. Kommenterar, diskuterar och sammanfattar det sagda i stora drag.
Förstår det väsentliga samt även vissa detaljer i talad engelska. Kommenterar, diskuterar och sammanfattar det sagda.
Förstår och återger, kommenterar och diskuterar såväl helhet som detaljer i talad engelska.
Läsa
texter i olika genrer
Läser och har svårigheter med att återge och kommentera det huvudsakliga innehållet i den lästa texten.
Läser och återger det lästa i stora drag så att andra förstår. Kommenterar innehåll och tydliga detaljer.
Läser och förstår helhet och väsentliga detaljer. Återger, diskuterar och kommenterar innehåll och detaljer.
Läser texter av varierande längd och svårighetsgrad. Återger, kommenterar och diskuterar dem. Drar egna slutsatser utifrån det lästa.
Skriva
texter i olika genrer
Skriver texter med ett enkelt språk. Gör sig inte alltid förstådd.
Skriver med ett enkelt språk så att den som läser förstår vad texten vill säga.
Skriver med viss variation (meningsbyggnad, ordval etc), flyt, sammanhang och relativt god språklig säkerhet.
Har hög språklig säkerhet, variation, sammanhang och gott flyt i sina texter, vilka dessutom har ett rikt innehåll.
Muntlig interaktion
samtal/diskussion /argumentation
Deltar, men har svårt att föra samtalet/diskussionen framåt. Har svårigheter att formulera tankar och åsikter på ett tillräckligt tydligt och begripligt sätt.
Deltar i samtal och diskussioner. Ställer frågor och uttrycker tankar och åsikter på ett enkelt och begripligt sätt.
Deltar aktivt i samtal och tar ansvar för att diskussionen förs framåt. Uttrycker sig tydligt med flyt, viss variation och relativt god språklig säkerhet.
För långa och utförliga resonemang. Argumenterar väl för sina åsikter och går på djupet för att förtydliga och ge nyans. Uttrycker sig tydligt med flyt, variation och hög språklig säkerhet.
Muntlig framställning
berätta/beskriva/förklara
Har svårigheter att formulera sig tillräckligt tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig på ett enkelt och begripligt språk.
Formulerar sig tydligt med sammanhang, flyt, viss variation och relativt god språklig säkerhet.
Formulerar sig tydligt med variation, sammanhang, gott flyt och hög språklig säkerhet.