👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING [April18]. Multiplikation, division. Prioriteringsregler (år 7)

Skapad 2018-04-26 16:33 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING. Multiplikation och division

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar som parövningar. Viss tid kommer du att arbeta självständigt. Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

 När du har arbetat med det här området ska du:
• känna till egenskaper hos multiplikation och division 
• känna till sambandet mellan multiplikation och division 
• kunna utföra multiplikationer och divisioner med 10, 100, 1 000, ...
• kunna utföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal 
• kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet  
  Du ska dessutom:
• Kunna hantera räknesätten i rätt ordning (prioriteringsregler)
Bedömning

 

Du bedöms …
- på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen
- på vilket sätt du genomför dina uppgifter 
- på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)
- på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat

 

Litteratur 
Undvall m fl Matematikboken X. Liber AB, 2014

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING [april 18]. OMPROV. MULTIPLIKATION och DIVISION. År 7.

MULTIPLIKATION med 10, 100, 1 000

Uppgift 1a
10 • 0,78 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b
1 000 • 0,78 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7a
0,25 • 1 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 7b
0,025 • 1 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

DIVISION med 10, 100, 1 000

Uppgift 2a
32,5 / 10 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2b
32,5 / 1 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5a
65 / 100 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5b
65 / 10 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

MULTIPLIKATION MED SMÅ TAL

Uppgift 3a
0,4 • 0,3 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3b
0,04 • 0,003 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6a
8 • 0,2 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 6b
80 • 0,02 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14a
0,1 • 67 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14b
0,001 • 67 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 18a
600 • 0,05 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 18b
600 • 0,005 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 19a
0,02 • 0,03 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 19b
0,2 • 0,003 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 20a
0,25 • 0,004 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 20b
0,025 • 0,04 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

MULTIPLIKATION MED STORA TAL

Uppgift 10a
6 • 90 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 10b
600 • 90 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 12a
40 • 70 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 12b
4 000 • 7 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

DIVISION MED SMÅ TAL

Uppgift 4a
4 / 0,2 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 4b
4 / 0,02 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9a
1,5 / 0,3 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 9b
1,05 / 0,03 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 13a
10 / 0,1 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 13b
10 / 0,01 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16a
4 / 0,04 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16b
40 / 0,04 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar

DIVISION MED STORA TAL

Uppgift 8a
800 / 400 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 8b
800 / 4 000 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11a
24 / 20 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11b
24 / 200 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 15a
2 700 / 30 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 15b
27 / 30 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 17a
9 / 30 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 17b
0,9 / 300 =
Inte gjort
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................

Ma
TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING [april 18]. PRIORITERINGSREGLER År 7.

PRIORITERINGSREGLER

Uppgift 1a (första rätta beräkningen)
Vilka två beräkningar är riktigt gjorda? A: 14+12/2 = 26/2 = 13 B: (25-10)/5 = 15/5 = 3 C: 16/2+6 = 16/8 = 2 D: 27-5•4 = 27-20 = 7
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1a (andra rätta beräkningen)
Vilka två beräkningar är riktigt gjorda? A: 14+12/2 = 26/2 = 13 B: (25-10)/5 = 15/5 = 3 C: 16/2+6 = 16/8 = 2 D: 27-5•4 = 27-20 = 7
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 1b(1) Begrepp (B)
Förklara utförligt vad det är som är fel i var och en av de två andra uppgifterna.
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 1b(1) Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 1b(1) Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
Uppgift 1b(2) Begrepp (B)
Förklara utförligt vad det är som är fel i var och en av de två andra uppgifterna.
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 1b(2) Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 1b(2) Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
Uppgift 2a Begrepp (B)
Beräkna 5•6 - 24/3 - 11 =
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2a Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2a Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
Uppgift 2b Begrepp (B)
Beräkna 45 - 20 • (5-2) =
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2b Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2b Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
Uppgift 2c Begrepp (B)
Beräkna 4•(5 + 6) + 7•(10-5) =
Inte visat / gjort fel
Har grundläggande kunskaper och kan tillämpa dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett i relativt väl fungerande sätt.
Har goda kunskaper och kan tillämpa dem på ett väl fungerande sätt.
Uppgift 2c Problemlösning och metoder (P)
Inte visat / gjort fel
Påbörjat lösningen på ett lämpligt sätt som skulle ha kunnat gå att vidareutveckla.
Löser delvis problemet.
Löser hela problemet och ger ett korrekt svar.
Uppgift 2c Kommunikation (K)
Inte visat / gjort fel
Redovisningen är begriplig och möjlig att följa.
Redovisningen är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt.
Redovisningen är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. Det matematiska språket är acceptabelt.
............................................
.............................
.............................
.............................
.............................