Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och information

Skapad 2018-04-26 17:00 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Ett arbetsområde där vi arbetar med den stora mängd informationsflöde som når oss via olika medier. Vi kommer bl.a. att lära oss om källkritik, reklam och nyheter.
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Genom att titta på programserien "Är det sant?" från UR och att diskutera och arbeta med frågeställningar som är kopplade till programmet så lär vi oss om media, reklam och källkritik mm.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När vi arbetat med de olika delarna:

 • Olika medier
 • Källkritik
 • Reklam

tränar vi förmågorna

 • Analysförmåga - jämföra, beskriva, förklara, se olika perspektiv
 • Kommunikativ förmåga - samtala, resonera, motivera, diskutera
 • Förmågan att hantera information - skilja mellan fakta och information

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att lyssna på dig och dina klasskamraters diskussioner runt ämnena och bedöma ditt aktiva deltagande i samtalen.

Jag kommer att bedöma dina skriftliga arbetsuppgifter som du gör inom arbetsområdet "Kommunikation och information".

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få se program ur serien "Är det sant?", diskutera och arbeta med uppgifter som hör ihop med ämnena. 

Vi kommer att läsa och diskutera sidor ur läroboken Puls Samhällskunskap samt använda digitala läromedlet Upptäck Samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: