Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2018-04-27 07:07 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska
Under ett antal veckor på vårterminen kommer vi att jobba med arbetsområdet Fåglar i ämnet biologi och svenska. Du kommer att få möjlighet att utveckla de tre förmågorna som finns i ämnet biologi samt några av förmågorna som finns i svenska.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 

·         Kunna förklara djurens släktträd och hur de kan grupperas och sorteras

·         Kunna förklara skillnaden mellan en växt och ett djur

·         Kunna förklara likheter och skillnader mellan olika djurgrupper

·         Kunna förklara hur djurens fortplantning går till

·         Kunna känna igen några vanliga arter av fåglar i vår närmiljö

·         Kunna beskriva fåglar och deras anpassning till sin livsmiljö

·         Kunna förstå, förklara och använda vanliga ord och begrepp inom temat t.ex. flyttfågel, stannfågel, inre och yttre befruktningDet här ska du jobba med:

Under de kommande veckorna kommer du arbeta med temat fåglar. En del av ditt arbete sker praktiskt, andra delar sker muntligt eller skriftligt. Lektionerna kommer att bedrivas både ute och inne. I inledning av temat kommer du att lära dig hur djurens utveckling sett ut, från bakterier till dagens djur och att de kan delas in i olika grupper, t.ex. ryggradslösa och ryggradsdjur samt likheter och skillnader hur de ser ut inuti. Du kommer också att lära dig skillnader mellan djur och växter, hur djurens livscykler ser ut och hur fortplantningen kan gå till. Du kommer även att komma i kontakt med olika slags texter om fåglar(faktatexter, tidningsartiklar m.m.), namn på vanliga förekommande arter(främst svenska arter), deras utveckling och anpassning till olika livsmiljöer. Du kommer även se på film och producera en egen faktatext om fåglar samt rita en bild av en fågel i dess naturliga omgivning. Du kommer också att lära dig ord och begrepp som används så att du kan identifiera, sortera och gruppera olika arter samt delta i de diskussioner och redovisningar som kommer att ske i små grupper och/eller i helklass. I undervisningen kommer du även att få utföra fältstudier. Du kommer att få utföra och utvärdera dem genom att dokumentera fältstudierna i ord och bild.

 

Vad ska bedömas och hur

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

 

  • Du kan samtala om och diskutera frågor som rör djur, främst fåglar, deras utveckling och anpassning till olika livsmiljöer.
  • Du kan resonera om och använda olika informationskällor för att skapa texter om fåglar samt bilder av dem.
  • Du kan genomföra, dokumentera och utvärdera fältstudier.
  • Du använder ord och begrepp inom biologin för att beskriva och förklara om djur, främst fåglar, deras utveckling och anpassning till olika livsmiljöer.

 

Uppgifter

  • Skillnader och likheter mellan olika slags fågelarter.

  • Fågeluppdrag

  • Djurs anpassning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: