Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2018-04-27 09:04 i Sörviks förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna i Ludvika kommun, Håksberg och Sörviks förskolor.
Förskola
Vi går till skogen varje vecka och återupptar det vi sett och gjort i skogen på olika sätt i förskolan. Vi arbetar med olika saker beroende på vad som barnen intresserar sig för. Det kan röra sig om djur, växter, skräp och mycket annat. Just nu är våren på intåg och tillsammans med barnen upplever och utforskar vi vad naturen bjuder på.

Innehåll

Var är vi?

Då vi har förmånen att ha skogen runt omkring oss, så försöker vi naturligtvis ta tillvara på den! Genom att gå till skogen får barnen möjlighet att uppleva och vistas i skogen. Skogen kan locka och inspirera till fantasi och andra lekar. Barnen ges möjlighet att med hela kroppen och alla sina sinnen utforska en annan lärandemiljö än gården på förskolan.

Vart ska vi?

När vi är ute med barnen i skogen är inte det viktiga att vi ska förmedla en massa kunskaper utan vi vill i första hand prioritera känslan, nyfikenheten och lyhördheten. Vi ska tillsammans erfara och uppleva naturen.

En av de främsta anledningarna till att vi ger oss ut i skogen är att det ger barnen möjlighet att skapa ett relation till naturen. Det är viktigt för att det är deras förhållande till naturen som sedan påverkar hur de behandlar den. För att barnen ska kunna vara en del av en hållbar utveckling måste de också få skapa sig en relation till den natur som vi är så beroende av. Hur får man bete sig i naturen, vilka regler finns att följa? Målet är att barnen ska få en positiv upplevelse av naturen som de förhoppningsvis vill bygga vidare på.

Syftet med att vara i skogen är att barnen ska få:

 • Konkreta naturupplevelser
 • Uppleva, upptäcka och utforska
 • Samarbeta/samspela dels med varandra, men även med tanke på djur, natur och miljö
 • Motorisk träning
 • Språklig träning
 • Grundläggande natur- och matematikkännedom.

Hur gör vi? 

Vi har en plats i skogen som vi har som bas, som barnen lär känna och blir trygga med. Där leker vi och har olika aktiviteter beroende på årstid/temaarbete/intressen osv. I förskolan återupptar vi det vi gjort och sett i skogen på olika sätt t.ex. genom samtal och skapande aktiviteter.

Vi väver in olika kunskapsområden såsom matematik, språk och naturvetenskap. Givetvis anpassar vi innehållet med utgångspunkt i var barnen befinner sig i sin utveckling.

Barnen ges möjlighet att träna sin grovmotorik samt att träna sig i att ta instruktioner då de ibland får uppdrag som de ska klara av själva eller tillsammans med en kamrat.

Förutsättningar

Vi planerar att gå till skogen med två grupper, den ena går på måndagar och den andra på onsdagar. Vi går till skogen oavsett väder, så tänk på att barnen behöver ha kläder anpassade till alla väder på förskolan. Det är också bra om barnen kommer i tid enligt schema, eller att vi blir meddelade om ev. frånvaro/försening. 

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att fotografera och skriva reflektionslappar.

Vi dokumenterar det barnen intresserar sig för i skogen samt deras samspel med varandra. Tillbaka på förskolan samtalar och reflekterar vi tillsammans med barnen utifrån deras förmåga i mindre grupper.

Hur blev det?

Utvärdering och uppföljning

Vi utvärderar arbetet både tillsammans med barnen och i arbetslaget genom att gå igenom dokumentationen som gjorts för att se hur vi kan arbeta vidare. Barnens intressen och funderingar kommer att styra hur arbetet fortskrider. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: