👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri vt 18 Kvi

Skapad 2018-04-27 09:07 i Kvisthamraskolan Norrtälje
En pedagogisk planering i matematik, området geometri.
Grundskola 4 Matematik
Vet du vad en geometrisk figur är? Hur beräknar man omkrets och area på olika kvadrater och rektanglar. De här frågorna och många andra kommer du att svara på när vi arbetar med geometri.

Innehåll

Läroplanen, Lgr 11

Syfte, förmågor att utveckla

Under arbetet med området geometri kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att

Centralt innehåll

Arbetet med området geometri kommer att ha följande innehåll och arbetsformer:

Viktiga begrepp

 • Längdenheter (m, dm, cm, mm)
 • Geometriska figurer i 2D: kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, parallellogram, parallelltrapets, romb
 • Geometriska figurer i 3D: klot, kub, rätblock, pyramid, kon, tetraeder
 • Vikt
 • Volym
 • Omkrets
 • Area
 • Kvadratcentimeter/meter
 • Vinkel (Rät, spetsig, trubbig)

Planering, arbetssätt och examination

Tidsplanering

V12 geometri (mätning)
V13 omkrets

V 15 area

V 16 omkrets/ area
 V17 Meter/ Km/mil

Arbetssätt

Arbetet med området geometri kommer att innehålla följande arbetssätt:

 • Arbete med rutinuppgifter i bok och på lösblad
 • Muntliga diskussioner
 • Spel
 • Övningar utematte
 • Problemlösningsuppgifter

Examination

Arbetet med området geometri kommer att examineras med hjälp av kartläggningsmaterialet "Tummen upp för matematik" där du, enskilt och tillsammans med en klasskompis kommer att få göra utvalda uppgifter kopplade till geometri.

Vid examineringstillfället ska du kunna:

 • Mäta föremål i din omgivning och bilder i matematikboken
 • Omvandla mellan olika längdenheter
 • Känna till olika geometriska figurer i både 2D och 3D
 • Jämföra olika vikter och volymer i olika enheter
 • Räkna ut omkrets av olika objekt och area av kvadrater och rektanglar
 • Klockan, både analogt och digitalt
 • Rita symmetrilinjer i figurer

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Bedömningsmatris

Nivå 1
På väg
Nivå 2
Godtagbar nivå
Nivå 3
God nivå
Nivå 4
Mycket god nivå
Geometriska figurer
Du känner igen och kan rita de vanligaste geometriska figurerna i 2D och 3D.
 • Ma  4-6
Du är på god väg att kunna känna igen och rita de vanligaste figurerna i 2D och 3D.
Du känner igen och kan rita de vanligaste geometriska figurerna i 2D och 3D.
Du känner igen, kan rita och med ord beskriva de vanligaste figurerna i 2D och 3D.
Du känner igen, kan rita, beskriva med ord och jämföra likheter och skillnader mellan de vanligaste figurerna i 2D och 3D.
Mätning längd, längdenheter
Du kan mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd.
 • Ma  4-6
Du är på god väg att kunna mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd.
Du kan mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd.
Du kan mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd. Du kan också jämföra och storleksordna sträckor skrivna i olika enheter på ett relativt bra sätt.
Du kan mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd. Du kan också jämföra och storleksordna sträckor skrivna i olika enheter på ett välfungerande bra sätt.
Vikt och volym
Du kan jämföra olika vikter och volymer i olika enheter.
 • Ma  4-6
Du känner till olika vikt- och volymenheter. Du är på god väg att kunna omvandla mellan dessa och jämföra olika föremål som väger/rymmer olika mycket.
Du känner till olika vikt- och volymenheter. Du kan på ett godtagbart sätt omvandla mellan dessa och till viss del jämföra olika föremål som väger/rymmer olika mycket.
Du känner till olika vikt- och volymenheter. Du kan på ett bra sätt omvandla mellan dessa och jämföra olika föremål som väger/rymmer olika mycket.
Omkrets och area
Du kan mäta och räkna ut omkrets och area av olika figurer. För area gäller endast kvadrater och rektanglar.
 • Ma  4-6
Du är på god väg att kunna mäta omkrets på kvadrater, rektanglar och trianglar. Du är på god väg att kunna räkna ut arean av kvadrater och rektanglar.
Du kan mäta omkrets på kvadrater, rektanglar och trianglar. Du är på god väg att kunna räkna ut arean av kvadrater och rektanglar. Du kan rita en figur efter en given omkrets och/eller area.
Du kan mäta omkrets på kvadrater, rektanglar och trianglar. Du kan räkna ut arean av kvadrater och rektanglar. Du kan rita en figur efter en given omkrets och area.
Du kan mäta omkrets på olika typer av figurer. Du kan räkna ut arean av kvadrater och rektanglar. Du kan rita flera figurer efter samma givna omkrets och area.
Klockan och tid
Du kan klockan, både den anaoga och den digitala. Du kan räkna ut tidsåtgången mellan två tidpunkter.
 • Ma  4-6
Du är på god väg att bli säker på den analoga och den digitala klockan. Du kan räkna ut tidsåtgången mellan två heltimmar.
Du är säker på den analoga klockan och på god väg att bli säker på den digitala klockan. Du kan räkna ut tidsåtgången mellan två tidpunkter.
Du är säker på den analoga klockan och den digitala klockan. Du kan räkna ut tidsåtgången mellan två tidpunkter.
Vinklar och symmetri
Du känner igen och kan benämna olika sorters vinklar. Du kan rita symmetrilinjer i olika figurer.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Du är på god väg att känna igen räta, spetsiga och trubbiga vinklar. Du kan rita någon symmetrilinje i en enkel figur.
Du känner igen räta, spetsiga och trubbiga vinklar. Du kan rita symmetrilinjer i enkla figurer.
Du känner igen räta, spetsiga och trubbiga vinklar. Du vet gradantalet för respektive vinkel. Du kan rita symmetrilinjer i olika figurer.
Du känner igen räta, spetsiga och trubbiga vinklar. Du vet gradantalet för respektive vinkel. Du kan använda en gradskiva för att mäta olika vinklar. Du kan rita symmetrilinjer i olika figurer.