👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knakar det när det växer?

Skapad 2018-04-27 09:28 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik Svenska
Genom att plantera ett frö kommer du att få följa utvecklingen från frö till grodd och sedan till planta. I bild och text kommer du att dokumentera hur det du planterat växer. Du kommer också få fundera över vilka förutsättningar som behövs för att ett frö ska kunna växa och gro.

Innehåll

 

 Syfte. Vad ska jag lära mig?

* Vilka förutsättningar som behövs för att ett frö ska gro.

* Utveckla din förmåga att dokumentera , göra jämförelser och dra slutsater.

*  Lära dig och använda nya ord och begrepp  om hur frön gror och växter utvecklas, för att sedan använda några av dem i en egen informativ/faktatext.

* Utveckla din förmåga att läsa enklare faktatexter.

 

 Arbetssätt

* Du får plantera några egna frön i jord och se hur de växer/ kanske inte växer och utvecklas.

 * Gemensamt med dina klasskamrater kommer du få plantera frön i annat material än i jord, samt på olika platser. Kommer vi att se några skillnader?

 * Du kommer vid flertalet tillfällen att dokumentera i text och bild hur det du planterat växer.

  *Genom egna reflektioner och samtal med klasskamrater kommer du att få fundera över vilka förutsättningar som behövs för att ditt frö ska växa så bra som möjligt. 

* Vi kommer även att läsa texter och se filmer om förutsättningar för hur frön gror och växer. 

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

*  I dina anteckningar och observationer om din plantering har du möjlighet att visa att du kan dokumentera, jämföra och dra slutsater om hur ditt frö utvecklas.

* I dina anteckningar och texter visar du att du kan använda ord och begrepp som passar till en faktatext.

  *Genom egna reflektioner och samtal med klasskamrater kommer du att få möjlighet att uttrycka tankar och kunskaper och begrepp om  vilka förutsättningar som behövs för att ditt frö ska växa så bra som möjligt.  

* I egna anteckningar kommer du få möjlighet att visa dina tankar och kunskaper om ekologisk hållbarhet.

* Genom att aktivt under arbetets gång dela med dig av dina kunskaper, funderingar och slutsatser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3