Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re: Människor och religion vt18

Skapad 2018-04-27 09:42 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Religiösa rörelser, sekulära livsåskådningar och fundamentalism
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vilken väg ska vi vandra?

Innehåll

Undervisningen

Vilka förmågor ska du jobba med?

 • Resonera kring hur religion påverkar människor (livsfrågor och identitet). De centrala tankarna i religionen/livsåskådningen måste finnas med (regler, människosyn, syn på livet mm)
 • Etik och moral 
 • Religion och samhälle (problem/konflikter/möjligheter)

Bedömningens inriktning

I detta arbetsområde kommer jag att bedöma din förmåga:

 

- resonera om livsfrågor. När jag bedömer hur utvecklat ett resonemang är tittar jag på att du kan visa:

bredd i dina resonemang genom att ta upp olika aspekter i arbetsområdet och att du kan använda relevanta begrepp.

djup genom att vända och vrida på ämnet, förklara i flera led/eller med flera kopplingar, dra egna slutsatser och visa att du kan hitta en balans mellan helhet och detaljer.  

- din förmåga att argumentera och värdera kring frågor som rör etik och moral, här är det viktigt att du underbygger samt vänder och vrider. 

- beskriva samband. Här tittar jag hu pass komplexa sambanden är. Det kan innebära att du har en bredd i dina sambandsbeskrivningar men även att du har ett djup och inte endast beskrivet det som finns "på ytan"

Tänk på:

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Livsfrågor
Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Argumentera och värdera
Du ska kunna argumentera och värdera kring moraliska frågor som rör din "inriktning"...
...genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
...genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
...genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Religion och samhälle
Din förmåga att beskriva samband kring hur religion, samhälle och människa hänger ihop/påverkar varandra.
Du kan beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan ubeskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: