Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-04-27 10:17 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Historia

Innehåll

 • SYFTE Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap (Lgr 11, Hi). Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (Lgr 11, Sh)..
  Under detta område tränar du på följande:
  • Din förmåga att bearbeta historisk information, vilket innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

  • Att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

  • Resonera kring hur historiska händelser format det samhälle vi har idag

  ARBETSSÄTT Vi läser till att börja med häftet ”Europa tar ledningen 1300-1750” tillsammans och individuellt. Du svarar sedan på de instuderingsfrågor som medföljer häftet. Vi kommer vid minst ett tillfälle gå igenom häftets innehåll med hjälp av en Powerpoint. Detta moment avslutas Onsdag v.15 med ett skriftligt prov.

  BEDÖMNING Det skriftliga provet kommer vara utformat så eleven får möjligheten att reflektera över hur livet såg ut för de olika samhällsgrupperna under senmedeltiden och den tidigmoderna epoken – och hur det skiljer sig från dagens levnadsstandard. Du ska också ha en förståelse för historiska begrepp och viktiga händelser.

Matriser

Hi
Medeltiden

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Kunskaper
I din beskrivning och dina svar finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse för medeltiden.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning och dina svar finns med och visar på en god förståelse för medeltiden.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen om medeltiden ger din beskrivning och dina svar ett djup.
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
Dra slutsatser
Du drar slutsatser med enkla argument, d v s du beskriver ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du drar utvecklande slutsatser, d v s du beskriver utförligt där sambanden tydligt framgår och ger exempel.
Du drar slutsatser med välutvecklande argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: