Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik 7

Skapad 2018-04-27 11:01 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 Matematik
Här jobbar vi med  olika typer av diagram. Att kunna läsa ut fakta ur tabeller samt spridningsmåtten medelvärde, medianvärde och typvärde ingår också.

Innehåll

Statistik

Mål

När du studerat detta område ska du kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • läsa av och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram, stolpdiagram och  linjediagram.
 • beräkna medelvärde och median
 • göra en enkel undersökning i din klass och presentera den i en tabell och i ett diagram

ORD ATT KUNNA:

Tabell, kolumn, tabellhuvud, rad, frekvens, frekvenstabell, stapeldiagram, stolpdiagram, vågrät axel, lodrät axel, linjediagram, cirkeldiagram, fördelning, lägesmått, medelvärde, median. relativ frekvens, histogram, klass och klassbredd.


För högre betygsnivåer ska du även kunna:

 • om vilseledande diagram
 • vad relativ frekvens är
 • att rita  cirkeldiagram
 • om histogram
 • mer om medelvärde och median

Undervisning

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass och individuellt
 • Eget arbete i Matte Direkt, kap.7, år 7.
 • Klassundersökning

Vi jobbar med området statistik från  v.16 - v.22. 

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Jag kommer att bedöma din insats under lektioner samt din inlämningsuppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: