👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sixten

Skapad 2018-04-27 11:07 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Vi läser och samtalar om Ulf Starks roman Sixten

Innehåll

Mål för elev

Du skall utveckla förmågan att:

- Läsa och analysera skönlitteratur.

- Formulera dig och samtala.

Innehåll

Vi läser ungdomsboken Sixten av Ulf Stark och samtalar om texten.

Genomförande

Vi läser Sixten av Ulf Stark. I skolan läser vi högt tillsammans och hemma läser du enskilt. Du för läsjournal där du besvarar frågor och skriver ner funderingar. I skolan samtalar vi om boken utifrån dina svar och funderingar. När boken är färdigläst har vi ett avslutande litteratursamtal i halvklass.

Redovisning

Du redovisar genom att besvara frågor och skriva dina funderingar i läsjournalen samt ditt deltagande i gemensamma samtal.

Elevinflytande

Både före och under läsningen får eleverna möjlighet att visa sin förförståelse samt förståelse för innehåll och bokens budskap.

Matriser

Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att Läsa och analysera skönlitteratur.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Ämne
Förmågan att formulera sig i tal och skrift.
Du kan med ett i huvudsak fungerande ord och begreppsförråd samtala på ett enkelt sätt. I samtalet kan du ställa frågor och framföra åsikter som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan med ett ändamålsenligt ord och begreppsförråd samtala på ett utvecklat sätt. I samtalet kan du ställa frågor och framföra åsikter som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord och begreppsförråd samtala på ett välutvecklat sätt. I samtalet kan du ställa frågor och framföra åsikter som upprätthåller samtalet väl.