👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Portugisiska 7-9: Roman O Gato Malhad o e a Andorinha Sinhá Vt18

Skapad 2018-04-27 11:13 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk Planering Portugisiska 7 – 9 Vt 18 Roman : O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá - Jorge Amado

Innehåll

 

Mål: Du ska läsa, förstå och tolka en skönlitterärtext. Du ska även lära dig att resonera om och analysera ett skönlitterärverk.  Du ska kunna läsa texten budskap och läsa mellan raderna samt beskriva texten genre och typiska drag.  Du ska också förbättra din läsvana och öka din läslust och kulturellförståelse. Du ska träna att  skriva en läslogg.

Uppgift :  läsa boken ”O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá ” av Jorge Amado och skriva en läslogg  i 6 veckor.  Tänk på att uppgifterna ska utföras på lektionerna och hemma . Boken ska du läsa hemma.

Du ska läsa ett skönlitterärverk och ska skriva en läslogg för att kunna sammanfatta texters innehåll, skriva ner dina resonemang och funderingar om boken du läser. Du ska skriva din läslogg under läsningen och för att underlätta din skrivning du behöver anteckna vad som händer i varje kapitel.  Du ska också skriva ner några delar från boken för att belysa dina kommentarer.    Du ska skriva varje uppgift som en sammanhängande text och inte i punktform.  Du ska inte kopiera av texter utan ska du använda dina egna ord, undantag är  när du citerar. Du ska använda dig av digitala ordböcker både för ordförståelse och för rättstavnings stöd. Du ska läsa genom varje text du skriver och rätta till innan du lämnar din sista kladd.   Du ska få läsa boken och skriva dina uppgifter i lektionen och som läxa.

Koppling till Läroplan

Syfte

·        -  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·        -  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

an   -anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

         - Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

         - Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

     

   Tala, lyssna och samtala

        -  Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Berättande texter och sakprosatexter

         - Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

        -  Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Språkbruk

         - Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

       - Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

Vecka 1: Skriftligt kommentar om bilden på omslaget och bokens innehåll,  läsa boken och skriva en läslogg. Glosor. Texten typisk uppbyggnad ( berättande text ) .  

Uppgifter 

1.      HemmaSkriv en kommentar om bokens omslag och dina funderingar kring bokens innehåll (minst 50 ord, inlämning via  vår Classroom).

Vilken bild finns? Vem är illustratör till omslagen/boken?  Tycker du att/På vilket sätt illustrationer bidrar till texten förståelse?  Vad tror du boken handlar om?  Vem är författaren till boken? Känner du till författaren? Har du läste någon av hans verk tidigare?  Varför tror du att vi ska läsa just den boken? Vilka förväntningar har du om boken?  Gör en preliminär uppskattning (ska tycka om/inte tycka om, svår/enkelläsning och varför).  

2.      HemmaSkriv en läslogg.

Din läslogg ska se ut så här på Google dokument:  i halva sidan ska du sammanfatta händelsen i texten och  på resten av  sidan ska du skriva dina resonemang, synpunkter och ställa frågor till texten.  Du ska också använda en sida för att skriva ner glosor från varje kapitel du läser. Du ska skriva åtminstone två delar (två A4 sidor till exempel) och ska lämna in din läslogg till mig för rättning och kommentarer så att du kan förbättra din skrivning under uppgiftens gång. Du ska dela in din läslogg enligt indelning i händelserna i texten, dvs i årstiderna .

 Förslag till läslogg indelning enligt kapitel/tema:

A.      Introduktion:

         I.            I. Madrugada

       II.           II.  Parêntesis

 

B.      De fyra årstiderna:

B1. Vår

     III.           III. A estação da primavera

    IV.            IV. Novo parêntesis, para apresentar a Andorinha Sinhá

      V.            V. Continuação da estação da primavera

    VI.            VI. Capítulo inicial atrasado e fora do lugar

   VII.            VII. Fim da estação da primavera

 

B2. Sommar

 VIII.            VIII. A estação do verão

     IX.            IX. Parêntesis das murmurações

 

B3. Hösten

       X.          X.   A estação do outono

     XI.          XI.   Parêntesis poético

   XII.            XII. Parêntesis crítico

 XIII.            XIII. Continuação da estação do outono

 

B4. Vinter

 XIV.            XIV. A estação do inverno

  XV.            XV. Noite de estrela

 

3.      Gör en lista med glosor i varje del av din läslogg. Sök svåra ord på ordboken.  

 

4.      Läs materialet som finns om narrativa texter på vår Classroom.

 

Vecka 2: Berättande text typisk uppbyggnad.

Uppgifter:

1.      I klassen: Diskutera text typ. Du ska kunna diskutera om texten karakteristiker ur dess typ.  Du ska ha läst teori om berättande texter innan lektionen.  Du hittar förklarande texter om texttypen på vår Classroom.

 

2.       På lektionen: Skriv en kort beskrivning om berättare, huvudpersoner kännetecken, plats och tid. Ta gärna citat från boken för att belysa och bekräfta din beskrivning.  (Skriv minst 50 ord för varje tema).

 

3.      Kamrat bedömning på den första skrivuppgiften om boken omslag.  Metoden: ”two stars and a wish”.

 

4.       Hemma: Fortsätt läsa boken och skriva din läslogg.

 

Vecka 3: Läsförståelse

   Uppgifter:

1.      På lektionen :  Nu har du läst åtminstone halva boken, d.v.s. kring 50 sidor, så ska du få en  uppgift där, i del A, ska du svara på frågor och göra en kort generell analys om berättelsen; i del B, ska du svara på frågor om berättande textens uppbyggnad, d.v.s. alla komponenter som finns i en berättelse (berättare, huvudpersoner, plats och tid) samt du ska skriva din egen avslut till texten.  

 

2.      Hemma: Fortsätt att skriva din läslogg.

 

Vecka 4: Jämförelse med bokhändelser med andra böcker och samhälles verklighet.

Uppgifter:

1.      På lektionen: muntlig diskussion om en tema utvald från boken och jämföra med realitet. T.ex. andra djurs fördomar mot katten.

 

2.       På lektionen: Skriv, med dina egna ord, en biografi om författaren Jorge Amado (minst 100 ord, lämnas in via Classroom).

 

3.      Hemma: Du ska välja ditt visuella medel till din presentation: du kan skriva en affisch , en presentation på Powerpoint , göra en  animerad presentation på Powtoon, en kort film på iMovie  eller  en tecknade serie som ska hjälpa till dig i din muntligt presentation om boken. Du har 3 minuter för  presentationen. Öva innan med hänsyn till tiden. Anteckna gärna nyckelord som kan hjälpa till dig att ha en rödtråd i din muntlig berättande.  Försök att inte läsa dina anteckningar under presentationen och pratar spontant. Din muntligt presentation ska vara en sammanfattning av din läslogg . Du ska återberätta händelser i boken och ska uttrycka dina idéer , resonemang,  funderingar och känslor om romanen. Du ska också kunna förklara din åsikt om boken . Skulle du kunna föreslå att någon läser just den boken ? Varför? Skriv minst tre argument som styrker din åsikt.  Läs genom kriterier för muntlig presentation.

 

4.      Fortsätt att skriva din läslogg.

 

Veckor 5 och  6: Avslutning : diskussion och muntlig redogörelse .

Nu bör du vara klar med din läslogg.

 

Uppgifter  på lektionen :

 

1.      Muntliga presentationer och själv bedömning samt kamrat bedömning

2.       Diskussion och jämförelse mellan din första intryck om boken och  dina intryck efter läsningen.   Utvärdering av din insats och uppgiften.

 

Bedömningen sker kontinuerligt under arbetsgång.

-         -   Dessa uppgifter ska bedömas med betyg: din läslogg, din muntliga presentation och läsförståelse (vecka 3).

-          - De övriga uppgifterna  är till utveckla och förbättra dina kunskaper och färdigheter inom portugisiska.

 

Stöd material: länken till Ljudbok, slides med analyser om boken, förklarande texter om text typ .

 

 Ansvarig lärare:

Lisa Rebeggiani

Lycka till!    =)